Artikelen door admin

Terugbetaling elektriciteit voor het opladen van bedrijfswagens

Wat De werkgever geeft een (deels of volledig) oplaadbare firmawagen aan zijn werknemers.  Deze laden uiteraard ook thuis deze wagen op. Huidige regeling De werknemer betaalt zijn privé elektriciteit en de werkgever betaalt deze dan terug.  Hier is er steeds discussie over de waarde van 1 kWh en ook over de hoeveelheid elektriciteit. OF De […]

Indexatie flexi uurloon vanaf 09/2021

Wat Een flexi verdiende tem 31/08/2021 minimaal 9,55 euro per uur + 7,67% vakantiegeld.  Dit komt dus neer op 10,28 euro. Vanaf 09/2021 Wordt dit 9,74 euro per uur + 7,67% vakantiegeld = 10,49 euro minimaal.

120 netto vrijwillige netto overuren voor alle sectoren

Wat Een heel soepel geregelde vorm van overuren, nl. 120 overuren waarbij bruto = netto = kostprijs (dus geen inhouding RSZ en ook geen inhouding voorheffing).  Deze zijn op te nemen tussen 01/07/2021 en 31/12/2021. Deze 120 overuren worden relance-uren genoemd. Voor wie Tussen 01/07/2021 en 31/12/2021 voor alle werkgevers.  Voorheen was dit enkel van […]

Verhoogde thuiswerkvergoeding nog tem 30/09/2021

Wat Werknemers die structureel en regelmatig thuiswerk (= een equivalent van 1 werkdag per week) doen, kunnen hiervoor een forfaitaire onkostenvergoeding krijgen.  Deze bedraagt momenteel 129,48 euro per maand. De volledige lijst met onkostenvergoedingen vind je op https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/nl/latest/instructions/salary/particularcases/expensesreimbursement.html . Nog tem 30/09/2021 Vanaf 1/4/2021 tem (voorlopig?) 30/09/2021 wordt er een verhoogde forfaitaire kost aanvaard.  Tijdens […]

Rouwverlof wordt 10 dagen

Wat Een werknemer heeft recht op klein verlet naar aanleiding van het overlijden van de echtgenoot of de samenwonende partner of van zijn/haar kind. Tot op heden kreeg de werknemer hiervoor 3 dagen klein verlet (betaald door de werkgever). Vanaf nu naar 10 dagen Deze 3 dagen worden vanaf nu 10 dagen. De eerste 3 […]

Coronapremie vanaf augustus 2021 mogelijk

Principe Bedrijven die tijdens de coronacrisis ‘goede resultaten’ behaalden, kunnen vanaf 08/2021 aan hun werknemers een coronapremie toekennen.  Er is voorlopig geen definitie van ‘goede resultaten’. Voorwaarden Via een CAO op sectoraal niveau (verplicht voor iedereen van die sector) OF via een ondernemingsCAO (verplicht voor iedereen van die firma) OF via individuele overeenkomst (bij gebrek […]

Telewerkaangifte niet meer verplicht vanaf juli 2021

Wat Onze overheid heeft jullie verplicht om tijdens de maanden april tem juni maandelijks het aantal telewerkbare functies en niet-telewerkbare functies te registreren. Jullie herinneren nog wel onze maandelijkse herinneringsmails hierover. Goed nieuws : vanaf 07/2021 vervalt deze verplichting.   Officiële tekst van de overheid Telewerk – Einde verplichte aangifte met betrekking tot telewerk – […]