Indexatie flexi uurloon vanaf 08/2022

Wat Een flexi verdiende tem 31/07/2022 minimaal 10,33 euro per uur + 7,67% vakantiegeld.  Dit komt dus neer op 11,12 euro. Vanaf 08/2022 Wordt dit 10,54 euro per uur + 7,67% vakantiegeld = 11,35 euro minimaal. Historiek flexi loon 01/12/2015 : 8,82 + 7,67% vakantiegeld = 9,50 euro 01/06/2016 : 9,00 + 7,67% vakantiegeld = […]

Forfaitaire kilometervergoeding vanaf 07/2022

Wat De overheid hanteert voor verschillende soorten onkosten forfaitaire maximum bedragen om discussies tussen werkgever en inspecties en tussen werknemers en werkgevers te vermijden. Een van deze onkosten is de forfaitaire kilometervergoeding.  Deze kost dekt de terugbetaling van kilometers die een werknemer voor zijn werk doet met zijn eigen vervoermiddel.    Het gaat om zuivere beroepskilometers […]

Corona werkloosheid eindigt op 30 juni 2022

Wat Vanaf het begin van de coronacrisis (03/2020) werd de procedure om gebruik te maken van tijdelijke werkloosheid drastisch vereenvoudigd.  Deze vereenvoudigde procedure stopt (heel waarschijnlijk) op 30/06/2022. Wat wit dit zeggen Dit wil zeggen dat firma’s die nog niet volledig normaal kunnen werken, nog wel gebruik kunnen maken van tijdelijke werkloosheid (wegens economische redenen), […]

Indexatie flexi uurloon vanaf 05/2022

Wat Een flexi verdiende tem 30/04/2022 minimaal 10,13 euro per uur + 7,67% vakantiegeld.  Dit komt dus neer op 10,91 euro. Vanaf 05/2022 Wordt dit 10,33 euro per uur + 7,67% vakantiegeld = 11,12 euro minimaal. Historiek flexi loon 01/12/2015 : 8,82 + 7,67% vakantiegeld = 9,50 euro 01/06/2016 : 9,00 + 7,67% vakantiegeld = […]

Corona werkloosheid verlengd tot 30 juni 2022

Wat De regering heeft beslist om de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid wegens corona te verlengen tot 30 juni 2022 (liep nu tot 31 maart 2022). Hierdoor volstaat het dat UwPayroll maandelijks een aangifte doet naar de overheid met daarin de werkloosheidsdagen (ASR WECH05). Zelfde procedure voor ondernemingen getroffen door de oorlog Dezelfde vereenvoudigde procedure […]

Verlening bijzonder minnelijk afbetalingsplan RSZ voor Q1 2022

Ik verwijs hiervoor graag naar ons nieuwsbericht van 29/10/2020 (https://uwpayroll.be/bijzonder-minnelijk-afbetalingsplan-rsz-voor-q3-en-q4-2020/ ). Deze maatregel werd verlengd voor Q1, Q2,Q3 en Q4 2021 en nu ook voor Q1 2022.

Controleacties door de overheid op de bezoldigingen van bedrijfsleiders

Gelezen op finprof : controleacties bezoldigingen bedrijfsleiders   Controleactie bezoldigingen van bedrijfsleiders Uit controles door de FOD Financiën blijkt dat sommige ondernemingen geen of te weinig bedrijfsvoorheffing storten voor de bezoldigingen die zij uitbetalen aan hun bedrijfsleiders. De betrokken ondernemingen wordt gevraagd om hun situatie te regulariseren en de ontbrekende bedrijfsvoorheffing te storten. In de […]

Nieuw bedrag thuiswerkvergoeding vanaf 02/2022

Wat Werknemers die structureel en regelmatig thuiswerk (= een equivalent van 1 werkdag per week) doen, kunnen hiervoor een forfaitaire onkostenvergoeding krijgen.  Deze bedraagt vanaf 1/2/2022 134,71 euro per maand. Voor 2022 worden de onkostenvergoedingen als volgt aangepast Bureauvergoeding: 134,71 EUR (vanaf 1 februari 2022) Aankoop werkkledij: 1,84 EUR Onderhoud werkkledij: 1,84 EUR Onderhoud en slijtage van kledij […]