Koopkrachtpremie in 2023

Wat Enige tijd geleden heeft onze regering aangekondigd dat firma’s die een hoge of uitzonderlijk hoge winst hebben gehaald in 2022 een eenmalige premie kunnen geven aan hun personeel.   Praktisch In eerste instantie wacht je best op uw sector (Paritair Comité).  Indien zij bepalen wat hoge of uitzonderlijk hoge winst is, dan dient iedereen […]

Wijziging in de opzegtermijn bij ontslag door de werknemer

Wat Indien een werknemer ontslag neemt bij zijn werkgever, dan kan hij dit doen – via overhandiging van een ontslagbrief – via aangetekende zending – via deurwaardersexploot. In deze ontslagbrief moet o.a. de start van de opzegperiode staan (altijd een maandag) en de duurtijd.  Tijdens deze duurtijd moet de werknemer zijn normale werkzaamheden blijven doen.  […]

Geplande aanpassingen aan de RSZ kortingen voor eerste aanwervingen

Wat Startende werkgevers krijgen een korting op de aanwerving van de eerste 6 werknemers. Alle info staat hiervoor op de site van de RSZ : https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/nl/latest/instructions/deductions/structuralreduction_targetgroupreductions/firstengagments.html   Wat staat er aan te komen? De begrotingscontrole van 2023-2024 gaat hierin (heel waarschijnlijk) een stuk op ingrijpen. De korting op de eerste werknemer zou verder beperkt worden […]

Forfaitaire kilometervergoeding vanaf 04/2023  

Wat De overheid hanteert voor verschillende soorten onkosten forfaitaire maximum bedragen om discussies tussen werkgever en inspecties en tussen werknemers en werkgevers te vermijden. Een van deze onkosten is de forfaitaire kilometervergoeding.  Deze kost dekt de terugbetaling van kilometers die een werknemer voor zijn werk doet met zijn eigen vervoermiddel.    Het gaat om zuivere beroepskilometers […]

Opname vakantie : aanpassingen vanaf 2024

Wat? Vanaf 2024 (jaar waarin de vakantie genomen wordt) zullen er 2 aanpassingen aan de gekende regels voor opname van vakantiedagen gebeuren.  Dit om te voldoen als land aan de Europese wetgeving. Wijziging 1 Een werknemer die ziek wordt tijdens zijn vakantie. Momenteel geldt hier het principe eerste schorsing telt : dus vakantie blijft vakantie.  […]

Nieuw sociaal akkoord over landingsbaan en vrijwillige overuren

De werknemer- en werkgeverorganisaties zijn samengekomen, en zijn de volgende topics overeengekomen. Let wel op, dit is een voorstel. De goedkeuring is nog onder voorbehoud van de beslissing van de regering.  De 2 belangrijkste zaken zijn :   Wat? Verlening verlaagde instapleeftijd landingsbaan voor medewerkers met een zwaar beroep of na een loopbaan van 35 jaar. […]

Indexatie flexi uurloon vanaf 12/2022

Wat Een flexi verdiende tem 30/11/2022 minimaal 10,75 euro per uur + 7,67% vakantiegeld.  Dit komt dus neer op 11,57 euro. Vanaf 12/2022 Wordt dit 10,97 euro per uur + 7,67% vakantiegeld = 11,81 euro minimaal. Historiek flexi loon 01/12/2015 : 8,82 + 7,67% vakantiegeld = 9,50 euro 01/06/2016 : 9,00 + 7,67% vakantiegeld = […]

Forfaitaire kilometervergoeding vanaf 01/2023  

Wat De overheid hanteert voor verschillende soorten onkosten forfaitaire maximum bedragen om discussies tussen werkgever en inspecties en tussen werknemers en werkgevers te vermijden. Een van deze onkosten is de forfaitaire kilometervergoeding.  Deze kost dekt de terugbetaling van kilometers die een werknemer voor zijn werk doet met zijn eigen vervoermiddel.    Het gaat om zuivere beroepskilometers […]