Studentenarbeid tijdens Q3 2021

Wat Studenten mogen aan een voordelig RSZ-tarief werken mits ze o.a. niet boven de 475 uur per jaar tewerkgesteld worden.  De overheid heeft beslist om de uren gepresteerd tijdens het 3de kwartaal 2021 (07/2021 – 09/2021) NIET mee te laten tellen voor de 475 uur. Officiële tekst van de overheid Uitbreiding studentenarbeid 3de kwartaal 2021 […]

Corona werkloosheid verlengd tot 30 september 2021

Wat De regering heeft beslist om de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid wegens corona te verlengen tot 30 september 2021 (liep nu tot 30 juni 2021). Hierdoor volstaat het dat UwPayroll maandelijks een aangifte doet naar de overheid met daarin de werkloosheidsdagen (ASR WECH05). Hoeveel ontvangt de werknemer Ook hier wijzigt niets.  Dus uitkering is […]

Nieuwe RSZ korting vanaf 1 juli 2021

Wat De RSZ geeft kortingen voor bepaalde doelgroepen van werknemers.  Volgende doelgroepen worden onder andere bedoeld : – eerste aanwervingen – mentors – horeca – … Volledig lijst vind je terug op de site van de RSZ : https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/nl/latest/instructions/deductions/introduction.html . Vanaf 1 juli 2021 wordt dit lijstje uitgebreid met een nieuwe vermindering namelijk de doelgroepvermindering […]

Terugkeermomenten vanaf 9 juni 2021

Principe Het principe blijft dat telewerk verplicht is.  Behalve voor wanneer telewerk onmogelijk is door bijvoorbeeld de aard van de functie (vb. kelner, kassier, … ) of omwille van de continuïteit van de onderneming, activiteit of dienstverlening (vb. essentiële diensten). De werkgever moet aan elke werknemer die niet kan telewerken een attest bezorgen, waaruit de […]

Forfaitaire kilometervergoeding vanaf 07/2021  

Wat De overheid hanteert voor verschillende soorten onkosten forfaitaire maximum bedragen om discussies tussen werkgever en inspecties en tussen werknemers en werkgevers te vermijden. Een van deze onkosten is de forfaitaire kilometervergoeding.  Deze kost dekt de terugbetaling van kilometers die een werknemer voor zijn werk doet met zijn eigen vervoermiddel.    Het gaat om zuivere beroepskilometers […]

Studenten meer laten werken in Q3 2021?

Wat Een student (= iemand die een voltijds leerplan volgt) mag 475 uur per jaar werken als jobstudent.   Voordelen van tewerkstellen van jobstudenten Voor een jobstudent betaal je slechts 5,42 % patronale RSZ.  Dus de loonkost is het brutoloon x 1,0542 (+ vergoedingen zoals sociaal abonnement, kledij, … ). Het verschil tussen het brutoloon […]

Vaccinatieverlof vanaf 9/4/2021

Wat De werknemer heeft het recht om van het werk afwezig te zijn, met behoud van zijn normaal loon, met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus COVID-19.  Deze afwezigheid wordt gelijkgesteld met een afwezigheid van het werk in de zin van het normale klein verlet zoals we […]

RSZ lanceert aangifteformulier telewerk

Bericht van de RSZ website (dd 26/03/2021) De regering heeft het toezicht op de verplichting van telewerk verstrengd. In dat kader is er nu een aangifte voorzien online. Beperkt aantal gegevens De federale regering bevestigde dat telewerk ook in de volgende weken verplicht blijft bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten voor alle personeelsleden, tenzij dat […]