Nieuwe regels bij werkloosheid wegens Corona vanaf 13/7/2020

Meldingsplicht Op 24 juni 2020 heeft onze regering wederom voor enkele belangrijke nieuwigheden gezorgd. Deze nieuwigheden zijn van toepassing op elke tijdelijke werkloosheid wegens corona, die aanvangt na 12 juli 2020!   Je bent vanaf 13/07/2020 verplicht uw werknemers voorafgaandelijk te informeren over de periode waarin u tijdelijke werkloosheid wegens Corona invoert alsook de regeling […]

Aanvullend pensioen

Interessant artikel van geschreven door Gino Bauwens CEO van onze klant Partner in Benefits over aanvullend pensioen :   Gevolgen van een beurscrash op de verplichte rendementsgarantie van de werkgever inzake aanvullend pensioen.   Dit verslag heeft niet de pretentie om volledig te zijn of een antwoord op alle vragen in te vullen. ALGEMEEN Werkgevers kunnen kiezen […]

Corona

Vanaf zaterdag 14 maart is er veel ‘animo’ rond Corona en tewerkstelling en maatregelen en …   We kunnen niet anders dan jullie doorverwijzen naar de sites van de overheid voor de meest actuele en dus ook de meest correctie info.   Vragen rond werkloosheid : https://www.rva.be/nl/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-ten-gevolge-van-het-uitbreken-van-het-coronavirus-covid-19-china-en-andere-landen-getroffen-door-de-ziekte-update-15032020   Vragen rond tussenkomsten : https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/informatie-voor-ondernemingen/coronavirus-de-economische   Uiteraard […]

Nieuwe verplichting bij tewerkstelling studenten

Vanaf Q1 2020 voorziet de RSZ een nieuwe verplichtingen bij de tewerkstelling van jobstudenten. Nl. de werkgever moet het bewijs leveren dat de student ook ‘echt’ nog een student is.   Hoe? Dat wordt niet bepaald. Maar enkel een papieren verklaring op eer van de student wordt wel als onvoldoende bewijs aanzien. We suggereren dat […]

Omzetting vennootschapsvormen

Op 1/5/2019 werd het nieuwe vennootschapsrecht van kracht.  Bestaande vennootschappen moet hun statuten aanpassen uiterlijk tegen 1/1/2024. Dit heeft gevolgen vanaf 2020 voor de bestaande vennootschappen (vennootschappen opgericht voor 1/5/2019).  Nl. we moeten verplicht de nieuwe benamingen en afkortingen van de rechtsvorm gebruiken. Wij hebben ondertussen het nodige gedaan in onze databank : Alle BVBA’s […]

Fake Plug-in Hybrides vervolg op artikel van 23/09/2019

Even herhalen : Fake plug-in hybride bedrijfswagens die aangekocht, geleased of gehuurd zijn vanaf 1/1/2018 deel uitmaken van het wagenpark, worden vanaf 01/01/2020 duurder voor de werkgever en werknemer. Het voordeel alle aard en de CO2-taks worden vanaf dan berekend op de CO2-uitstoot van een overeenstemmend voertuig op ‘gewone’ brandstof.   Fake plug-in hybride is […]

Flitscontroles Sociale Inspectie

Reeds enkele jaren doet de Sociale Inspectie heel doelgerichte controles op bepaalde (vooraf aangekondigde) tijdstippen in bepaald (ook vooraf aangekondigde) sectoren.   De kalender voor 2020 is de volgende : 03/2020 : elektronische en bouwsector (PC 149 en PC 124) 05/2020 : taxi en vervoersector (PC 140) 07/2020 : land en tuinbouwsector (PC 144 en […]

Indexatie PC 200.00 is gekend

De lonen voor de bedienden in PC 200.00 zullen op 1/1/2020 stijgen met 0,80%. Voor de indexaanpassingen van de andere sectoren, verwijzen we graag naar onze website : https://www.sd.be/ellawebsite/nl/indexandwages.