Niet recurrente bonus : bedrag 2020.

Je kan aan al uw personeel (of een welomschreven groep van werknemers) een voordelige bonus geven via de niet recurrente resultaatsgerichte bonus of CAO nr. 90.

Feestdagen 2020

Welke zijn de feestdagen in 2020?

Sectorakkoord PC 302.00 Horeca

Op 30/10/2019 is het sectorakkoord voor PC 302.00 werknemers in de horeca gepubliceerd.  Ik som graag voor jullie de belangrijkste zaken op.

Doelgroepvermindering eerste aanwerving

Doelgroepvermindering eerste aanwerving van onbepaalde duur loopt op zijn einde. 

Sectorakkoord PC 201.00 Zelfstandige kleinhandel

Op 23/10/2019 is het sectorakkoord voor PC 201.00 bedienden in de zelfstandige kleinhandel gepubliceerd.  Ik som graag voor jullie de belangrijkste zaken op:

Opname vakantiedagen voor 31/12!

Wettelijke vakantiedagen moeten opgenomen worden voor 31/12 en mogen niet overgedragen worden!

Vlaams Opleidingsverlof – VOV

Belangrijke mededeling indien jullie werknemers hebben met educatief verlof. Sinds dit schooljaar (lees 01/09/2019) is het educatief verlof een Vlaamse bevoegdheid.  Hierdoor wijzigen er een aantal spelregels.

CO2-solidariteitsbijdrage

Indien je een bedrijfswagen ter beschikking stelt van een werknemer, dan dient de werknemer een voordeel alle aard aan te geven.  Op dit voordeel alle aard betaalt de werkgever geen RSZ.