DE PAYROLL PARTNER DIE U HELEMAAL PAST

UwPayroll, uw payroll partner voor minstens 100%. Wij passen ons aan, aan jouw werking en niet andersom.
Een bereikbaar sociaal bureau met een eenvoudige all-in prijszetting.

Gunter Hens

“Ik vraag elke maand de prestaties op. U moet niet naar mij bellen, ik bel naar u. De loonberekening gebeurt onmiddellijk en een uurtje later zit alles wat u nodig hebt in uw mailbox. Misschien moest u bij uw vorig sociaal secretariaat alles zelf in het oog houden en heeft u uw contactpersoon nooit gezien of kreeg u per gestelde vraag een extra factuur. Bij UwPayroll beloven wij u een gedreven, correcte en persoonlijke dienstverlening. Vanaf dag 1 voelt u zich goed bij ons.”

UwPayroll - Gunter Hens

Ik heb 17 jaar voor SD Worx gewerkt, eerst als payrollconsulent. De laatste 10 jaar was ik als kantoordirecteur voor de regio Lier en Heist-op-den-Berg eindverantwoordelijke voor 6 kmo-kantoren. Ik leerde alle knepen van het vak, van complexe sociale wetgeving tot het onderhandelen met medewerkers, dossiers verdedigen bij de sociale inspectie, optimaliseren van de loonkost enz.

Gunter Hens0479 33 23 60 – Gunter.hens@uwpayroll.be

Stefaan Verlinden

“Eenvoudig. Duidelijk. Correct. Drie simpele woorden waarmee UwPayroll een groot verschil maakt. UwPayroll is een sociaal bureau als geen ander: persoonlijker en dichter bij u dan alle andere. Wij willen uw partner zijn, uw buur. Meer nog: uw behulpzame buur. U belt, wij komen. U vraagt, wij antwoorden. U hebt een probleem, wij lossen het op. Wij hebben de kennis, de middelen en de ervaring om onze belofte te schragen.”

UwPayroll - Stefaan Verlinden

Gunter en ik kennen elkaar van SD Worx. Ik startte er als payrollconsulent en groeide door tot divisiedirecteur. Samen met Gunter en onze collega’s willen wij onze rijke ervaring in de weegschaal werpen voor alles wat met het tewerkstellen van personeel te maken heeft. Denk hierbij o.a. aan opmaken van een bonusplan, de winstpremie, car-policy enz… Met andere woorden, wij zijn er voor u.

Stefaan Verlinden0479 90 10 82 – Stefaan.verlinden@uwpayroll.be

Sociaal bureau

Terwijl u zich 100 % focust op uw werk draagt UwPayroll er zorg voor dat de berekening van de lonen van uw medewerkers en alle administratie die hiermee verband houdt, correct geregeld is.

 • Opmaak en digitale aflevering van de maandelijkse loonverwerking: loonbrieven, loonstaat, factuur, boekingsdocument, te storten lonen (via lijst of bestand), te bestellen maaltijdcheques/ecocheques (via lijst of bestand) enz.
 • Aflevering van betalingsverzoeken naar RSZ – voorheffing – fondsen – … op vervaldatum.
 • Opmaken en indienen van alle wettelijke aangiftes zoals aangifte 274, DMFA en ASR.
 • Berekening van het vakantiegeld, eindejaarspremie en eventueel andere sectoraal verplichte vergoedingen.
 • Wettelijk verplichte indexaties, opvolging RSZ doelgroepverminderingen enz.

1 jaarlijks forfait

U houdt van eenvoud en transparantie? We spreken een forfait af en daarbinnen geniet u een heel jaar van een payrollpakket met minimaal 13 contacten die we zelf voor u organiseren.

We bellen u maandelijks om de prestaties op te vragen en veranderingen door te nemen, we doen het nodige voor de maandelijkse loonverwerking en eenmaal per jaar zitten we met u samen voor het nazicht van de individuele rekeningen en een grondige bespreking van uw dossier, om op til zijnde wijzigingen met u door te nemen enz.

Uiteraard zijn we het hele jaar door beschikbaar om uw vragen te beantwoorden, problemen op te lossen enz. U weet op voorhand wat deze diensten op jaarbasis zullen kosten. En alles wordt afgerekend in één overzichtelijke factuur per maand.

Besluit: UwPayroll is uw payroll partner, tegen een correcte prijs én volgens een zeer transparante samenwerkingsformule.

HAPPY CUSTOMERS ONLY!

Nieuw en uniek op payrollgebied: het 0-dagen-opzegcontract.

U werkt met UwPayroll omdat u tevreden over ons bent, niet omdat u contractueel gebonden bent.

0 dagen opzeg. Zo trekt u altijd aan het langste eind.

ADVIES EN DIENSTVERLENING

UwPayroll = service op maat.

U weet zich verzekerd van professionele dienstverlening, van de loonberekening voor 1 medewerker tot bijna alles wat een stevig uit de kluiten gewassen kmo van zijn sociaal bureau kan verlangen.

 • Aansluiting van uw arbeidsongevallen verzekering, medische dienst, maaltijdcheques, groepsverzekering enz.
 • De payrollverwerking aansturen bij een ander sociaal secretariaat
 • Adviseren en/of onderhandelen bij de keuze van een sociaal secretariaat als onafhankelijke raadgever

SAMENWERKING

Samenwerking betekent voor ons: u persoonlijk van dienst zijn.

U kent ons en wij kennen u. Het is een bewuste keuze in dienst te staan van zelfstandigen, vrije beroepen en kmo’s.

Zo blijven we mensen onder elkaar, collega’s zeg maar. Buren ook, want we zoeken het niet verder dan nodig.

Antwoorden, hulp & advies van uw persoonlijke adviseur

Wij zouden u aangaande advies heel veel kunnen vertellen, maar waar het op neerkomt is ons e-mail adres en gsm-nummer.

Hebt u een vraag, wenst u advies, zit u met een al dan niet superdringend probleem: bel ons of stuur een berichtje.

Stefaan Verlinden – 0479 90 10 82stefaan.verlinden@UwPayroll.be

Gunter HensGsm – 0479 33 23 60gunter.hens@UwPayroll.be

Index & Loon

TIP: U vindt de huidige waarden ‘Index & Loon’ via deze link. Met dank aan SDWORX | ELLA.

Uiteraard omvat de dienstverlening van UwPayroll ook:

 • Jaarlijkse meeting voor bespreking van uw dossier
 • Opmaak en aanpassing van uw arbeidsreglement
 • Opmaak en aanpassing van uw contracten, addenda enz.
 • Bestelling door ons van uw ecocheques, maaltijdcheques enz.
 • Aangifte tijdelijke werkloosheid, doorgave eerste werkloosheidsdag enz.
 • Loonoptimalisatie (bespreking – simulaties – policies)
 • Bonusplan (bespreken – opmaken – indienen – opvolgen)
 • Begeleiding sociale inspectie (of andere inspectie)
 • Begeleiden gesprekken met medewerkers

BESLUIT

U concentreert zich 100 % op uw business, UwPayroll draagt 100 % zorg voor alle personeelszaken.

UwPayroll - Uw sociaal secretariaat