Belangrijke verplichtingen

UwPayroll biedt u graag een overzicht van de belangrijkste verplichtingen die u als werkgever heeft. Hieronder vindt u per maand de meest relevante elementen. Maar we geven u meteen enkele steeds terugkerende elementen mee:

 • Arbeiders moet je minimaal 2 keer per maand betalen. Een voorschot uiterlijk de 23ste van de maand en het saldo uiterlijk de 7de volgende op de maand.
 • RSZ voorschot (ontvang je als klant rechtstreeks van de RSZ) betalen uiterlijk voor de 5de volgend op de maand.
 • Voorheffing maandaangifte: betalen voor de 15de volgend op de maand.
 • Voorheffing kwartaalaangifte: betalen voor de 15de volgend op het kwartaal.
 • September

  Belangrijkste data

  2/09 : uiterlijke datum voor indiening aangiftes voorheffing voor het jaar 2022.  Nadien enkel nog positieve aangiftes mogelijk.  Negatieve aangiftes dienen via een bezwaar te gebeuren.

  5/09: betaling 2de RSZ voorschot Q3

  15/09: betaling voorheffing (enkel voor maandaangiftes)

  30/09: voor 16.00 indienen wijzigende fiches 281 op vorig jaar

 • Oktober

  Belangrijkste data

  Flitscontroles 2023 Sociale Inspectie  : groene sectoren.  Checklist ter voorbereiding op https://www.siod.belgie.be/nl/checklists

  1/10: tot 16.00 kunnen nog AG274 over 2022 ingediend worden.

  5/10: betaling 3de RSZ voorschot Q3

  15/10: betaling voorheffing (kwartaal- en maandaangiftes)

  30/10: betaling saldo RSZ Q3

 • November

  Belangrijkste data

  5/11: betaling 1ste RSZ voorschot Q4

  15/11: betaling voorheffing (enkel voor maandaangiftes).

 • December

  Belangrijkste data

  Flitscontroles 2023 Sociale Inspectie  : vleessector.  Checklist ter voorbereiding op https://www.siod.belgie.be/nl/checklists

  5/12 : betaling 2de RSZ voorschot

  13/12 : aangifte voorheffing

  15/12 : betaling voorheffing voor maandaangevers

  15/12 : uiterste datum voor opmaak addendum vervangende feestdagen 2023 en collectief verlof 2023

  15/12 : uiterste datum voor betaling uitstel RSZ

  31/12 : uiterlijke datum voor indienen dossiers Betaald Educatief Verlof schooljaar 2021-2022

  31/12 : cursussen gestart in 09/2020: uiterlijke datum voor indienen aanvraag terugbetaling Vlaams Opleidingsverlof via WSE-loket

 • Januari

  Belangrijkste data

  5/1 : betaling 3de RSZ voorschot

  15/1 : betaling voorheffing (zowel voor maandaangiftes als voor kwartaalaangiftes). Elke aangifte na 15/1 over 2021 geeft sowieso 7% intresten op de aangegeven voorheffing

  30/1 : betaling saldo RSZ Q4

 • Februari

  Belangrijkste data

  Flitscontroles 2023 Sociale Inspectie  : transportsector (incl. koeriers).  Checklist ter voorbereiding op https://www.siod.belgie.be/nl/checklists

  5/2 : betaling 1ste RSZ voorschot Q1

  15/2 : betaling voorheffing (enkel voor maandaangiftes)
  Grensbedrag voor maand- of kwartaalaangevers is voor 2022 vastgelegd op 42.710,00 euro voorheffing per jaar

  28/2 : indienen fiches 281.10 tem 281.30

 • Maart

  Belangrijkste data

  5/03: betaling 2de RSZ voorschot Q1

  15/03: betaling voorheffing (enkel voor maandaangiftes)

 • April

  Belangrijkste data

  Flitscontroles 2023 Sociale Inspectie  : bouwsector (incl. elektrotechniek en metaal).  Checklist ter voorbereiding op https://www.siod.belgie.be/nl/checklists

  5/4: betaling 3de RSZ voorschot Q1 (uitstel kan : zie onze rubriek nieuws)

  15/4: betaling voorheffing (kwartaal- en maandaangiftes)

  30/4: betaling saldo RSZ Q1

  30/4 : betaling vakantiegeld arbeiders

  30/4 : uiterste datum indiening fiches 281.40 en 281.45

 • Mei

  Belangrijkste data

  5/5 : betaling 1ste RSZ voorschot Q2 (uitstel kan : zie onze rubriek nieuws)

  15/5 : betaling voorheffing (enkel voor maandaangiftes)

 • Juni

  Belangrijkste data

  Flitscontroles 2023 Sociale Inspectie  : horeca.  Checklist ter voorbereiding op https://www.siod.belgie.be/nl/checklists

  05/06: betaling 2de RSZ voorschot Q2

  15/06: betaling voorheffing (enkel voor maandaangiftes)

  30/06 : uiterste datum indiening fiches 281.50

 • Juli

  Belangrijkste data

  5/07: betaling 3de RSZ voorschot Q2

  15/07 : betaling voorheffing (kwartaal- en maandaangiftes)

  30/07 : betaling saldo RSZ Q2

 • Augustus

  Belangrijkste data

  Flitscontroles 2023 Sociale Inspectie  : schoonmaaksector.  Checklist ter voorbereiding op https://www.siod.belgie.be/nl/checklists

  5/8: betaling 1ste RSZ voorschot Q3

  15/8: betaling voorheffing (enkel maandaangiftes)