BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN

UwPayroll biedt u graag een overzicht van de belangrijkste verplichtingen die u als werkgever heeft. Hieronder vindt u per maand de meest relevante elementen. Maar we geven u meteen enkele steeds terugkerende elementen mee:

  • Arbeiders moet je minimaal 2 keer per maand betalen. Een voorschot uiterlijk de 23ste van de maand en het saldo uiterlijk de 7de volgende op de maand.
  • RSZ voorschot (ontvang je als klant rechtstreeks van de RSZ) betalen uiterlijk voor de 5de volgend op de maand.
  • Voorheffing maandaangifte: betalen voor de 15de volgend op de maand.
  • Voorheffing kwartaalaangifte: betalen voor de 15de volgend op het kwartaal.

APRIL

5/4: betaling 3de RSZ voorschot Q1

15/4: betaling voorheffing (kwartaal- en maandaangiftes)

30/4: betaling saldo RSZ Q1

30/4 : betaling vakantiegeld arbeiders

30/4 : uiterste datum indiening fiches 281.40 en 281.45

MEI

Flitscontroles 2024 Sociale Inspectie  : transportsector.  Checklist ter voorbereiding op https://www.siod.belgie.be/nl/checklists

5/5 : betaling 1ste RSZ voorschot Q2 (uitstel kan : zie onze rubriek nieuws)

15/5 : betaling voorheffing (enkel voor maandaangiftes)

JUNI

05/06: betaling 2de RSZ voorschot Q2

15/06: betaling voorheffing (enkel voor maandaangiftes)

29/06 : uiterste datum indiening fiches 281.50

JULI

Flitscontroles 2024 Sociale Inspectie  : bewaking.  Checklist ter voorbereiding op https://www.siod.belgie.be/nl/checklists

5/07: betaling 3de RSZ voorschot Q2

15/07 : betaling voorheffing (kwartaal- en maandaangiftes)

30/07 : betaling saldo RSZ Q2

AUGUSTUS

5/8: betaling 1ste RSZ voorschot Q3

15/8: betaling voorheffing (enkel maandaangiftes)

SEPTEMBER

Flitscontroles 2024 Sociale Inspectie  : groene sectoren.  Checklist ter voorbereiding op https://www.siod.belgie.be/nl/checklists

2/09 : uiterlijke datum voor indiening aangiftes voorheffing voor het jaar 2021.  Nadien enkel nog positieve aangiftes mogelijk.  Negatieve aangiftes dienen via een bezwaar te gebeuren.

5/09: betaling 2de RSZ voorschot Q3

15/09: betaling voorheffing (enkel voor maandaangiftes)

30/09: voor 16.00 indienen wijzigende fiches 281 op vorig jaar

OKTOBER

1/10: tot 16.00 kunnen nog AG274 over 2023 ingediend worden.

5/10: betaling 3de RSZ voorschot Q3

15/10: betaling voorheffing (kwartaal- en maandaangiftes)

30/10: betaling saldo RSZ Q3

NOVEMBER

Flitscontroles 2024 Sociale Inspectie  : grootsteden incl. carwash.  Checklist ter voorbereiding op https://www.siod.belgie.be/nl/checklists

5/11: betaling 1ste RSZ voorschot Q4

15/11: betaling voorheffing (enkel voor maandaangiftes).

DECEMBER

Flitscontroles 2023 Sociale Inspectie  : vleessector.  Checklist ter voorbereiding op https://www.siod.belgie.be/nl/checklists

5/12 : betaling 2de RSZ voorschot

15/12 : betaling voorheffing

15/12 : uiterste datum voor opmaak addendum vervangende feestdagen 2024 en collectief verlof 2024

JANUARI

Flitscontroles 2024 Sociale Inspectie  : bouwsector (incl. elektrotechniek en metaal).  Checklist ter voorbereiding op https://www.siod.belgie.be/nl/checklists

5/1 : betaling 3de RSZ voorschot

15/1 : betaling voorheffing (zowel voor maandaangiftes als voor kwartaalaangiftes). Elke aangifte na 15/1 over 2023 geeft sowieso 7% intresten op de aangegeven voorheffing

30/1 : betaling saldo RSZ Q4

FEBRUARI

5/2 : betaling 1ste RSZ voorschot Q1

15/2 : betaling voorheffing (enkel voor maandaangiftes)
Grensbedrag voor maand- of kwartaalaangevers is voor 2024 vastgelegd op 46.810 euro voorheffing per jaar

29/2 : indienen fiches 281.10 tem 281.30 en 281.40 + 281.45

MAART

Flitscontroles 2024 Sociale Inspectie  : verhuissector.  Checklist ter voorbereiding op https://www.siod.belgie.be/nl/checklists

5/03: betaling 2de RSZ voorschot Q1

15/03: betaling voorheffing (enkel voor maandaangiftes)