Opname vakantie : aanpassingen vanaf 2024

Wat? Vanaf 2024 (jaar waarin de vakantie genomen wordt) zullen er 2 aanpassingen aan de gekende regels voor opname van vakantiedagen gebeuren.  Dit om te voldoen als land aan de Europese wetgeving. Wijziging 1 Een werknemer die ziek wordt tijdens zijn vakantie. Momenteel geldt hier het principe eerste schorsing telt : dus vakantie blijft vakantie.  […]

Nieuw sociaal akkoord over landingsbaan en vrijwillige overuren

De werknemer- en werkgeverorganisaties zijn samengekomen, en zijn de volgende topics overeengekomen. Let wel op, dit is een voorstel. De goedkeuring is nog onder voorbehoud van de beslissing van de regering.  De 2 belangrijkste zaken zijn :   Wat? Verlening verlaagde instapleeftijd landingsbaan voor medewerkers met een zwaar beroep of na een loopbaan van 35 jaar. […]

Indexatie flexi uurloon vanaf 12/2022

Wat Een flexi verdiende tem 30/11/2022 minimaal 10,75 euro per uur + 7,67% vakantiegeld.  Dit komt dus neer op 11,57 euro. Vanaf 12/2022 Wordt dit 10,97 euro per uur + 7,67% vakantiegeld = 11,81 euro minimaal. Historiek flexi loon 01/12/2015 : 8,82 + 7,67% vakantiegeld = 9,50 euro 01/06/2016 : 9,00 + 7,67% vakantiegeld = […]

Forfaitaire kilometervergoeding vanaf 01/2023  

Wat De overheid hanteert voor verschillende soorten onkosten forfaitaire maximum bedragen om discussies tussen werkgever en inspecties en tussen werknemers en werkgevers te vermijden. Een van deze onkosten is de forfaitaire kilometervergoeding.  Deze kost dekt de terugbetaling van kilometers die een werknemer voor zijn werk doet met zijn eigen vervoermiddel.    Het gaat om zuivere beroepskilometers […]

Studentenarbeid vanaf 01/01/2023

Wat Studenten kunnen onder bepaalde voorwaarden heel voordelig tewerkgesteld worden. Voordelig voor zowel de student als voor de werkgever.   Welke voorwaarden Geschreven studentencontract voor bepaalde duur (max. 1 jaar). Ingeschreven zijn in een school als student in het dagonderwijs. Min 16 jaar oud zijn of 15 jaar en de eerste 2 studiejaren van het […]

Tijdelijke werkloosheid vanaf 01/01/2023

Bericht van de site van de RVA : Tijdelijke werkloosheid vanaf 01.01.2023 16-12-2022 Vanaf 01.01.2023 treden er een aantal wijzigingen in werking wanneer u gebruik maakt van het stelsel van tijdelijke werkloosheid: enerzijds lopen een aantal maatregelen die tijdens de coronapandemie waren ingevoerd definitief af op 31.12.2022; anderzijds wijzigen ook de procedures en de termijnen […]

Index PC 200.00 op 1/1/2023 definitief gekend

Op 01/01/2023 zullen de lonen van alle bedienden die onder PC 200.00 vallen verhogen met 11,08%. Dit percentage is vandaag definitief vastgelegd.

Forfaitaire kilometervergoeding vanaf 10/2022  

Wat De overheid hanteert voor verschillende soorten onkosten forfaitaire maximum bedragen om discussies tussen werkgever en inspecties en tussen werknemers en werkgevers te vermijden. Een van deze onkosten is de forfaitaire kilometervergoeding.  Deze kost dekt de terugbetaling van kilometers die een werknemer voor zijn werk doet met zijn eigen vervoermiddel.    Het gaat om zuivere beroepskilometers […]