Correcte verwerking van oplaadkosten van uw elektrische firmawagen

Wat?

Je krijgt als firmawagen een (deels) elektrische wagen.  Je kan niet altijd op het werk opladen en je laat thuis zelf een laadpaal installeren.  Wat met de elektriciteitskosten?

Professionele verplaatsingen

De kost van de elektriciteit die je gebruikt voor professionele verplaatsingen, is een terugbetaalde kost.  Hier is dus geen inhouding van RSZ, noch van voorheffing.
Het bedrag stemt overeen met de reële waarde van de verbruikte elektriciteit voor deze verplaatsingen.

Woon-werkverplaatsingen

De kost van de elektriciteit die je gebruikt voor woon-werkverplaatsingen, is een voordeel alle aard.  De regeling is dezelfde als die van het sociaal abonnement.
D.w.z. dat in 2023 de eerste 39,20 euro per maand vrij is van RSZ en vrij is van belasting en het deel boven de 39,20 euro per maand wordt belast.

Zuivere privé verplaatsingen

Hier dient de kost van de elektriciteit aangegeven te worden als een voordeel alle aard en dit voor de reële waarde.
D.w.z. correct tarief x verbruikte elektriciteit voor de gereden privé kilometers.

Waarom is dit anders dan met een tankkaart voor diesel/benzine?

(Voorlopig?) kan de kost van de elektriciteit enkel op dezelfde wijze verwerkt worden als bij de normale tankkaart, wanneer de laadpaal ter beschikking gesteld wordt door de werkgever.
Er is dus geen terugbetaling van onkosten, geen apart voordeel alle aard, …  maar het wordt wel mee opgenomen in het forfaitair bepaalde voordeel alle aard van de firmawagen.

Wat zijn de voorwaarden?

  • De werkgever moet een (deels) elektrische wagen ter beschikking stellen van zijn werknemer + een laadpaal of home charger.
  • Deze laadpaal/charger moet beschikken over een specifiek communicatiesysteem dat de verbruikte elektriciteit doorgeeft aan de werkgever.
  • Er moet een carpolicy zijn die bepaalt dat de elektriciteit die verbruikt wordt door de laadpaal/charger terugbetaald wordt aan de werknemer.
  • Deze terugbetaling mag uiteraard enkel gebeuren voor de elektriciteit verbruikt door de firmawagen.
  • Het bedrag van de terugbetaling = de werkelijke elektriciteitskost. De bewijslast van het bedrag per eenheid ligt bij de werknemer (die de factuur ontvangt).

Of deze regeling ook doorgetrokken gaat worden wanneer je zelf een laadpaal laat installeren, is nog af te wachten.
Maar we verwachten dat dat zo zal zijn om op die manier een gelijkschakeling te krijgen met de huidige regeling van de tankkaart.

Geen commentaren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *