Geen corona werkloosheid meer vanaf 1/10/2021

Wat

Corona heeft de aanvraag, het gebruik, … van werkloosheid serieus vereenvoudigd.  Deze eenvoudige manier stopt op 30/09/2021!

Vanaf 10/2021

Voor arbeiders : terug werkloosheid om economische redenen :

  • Minimaal 7 dagen voor aanvang van eerste voorziene werkloosheidsdag een digitale kennisgeving doen aan de RSZ (dit doet UwPayroll voor zijn klanten).
  • Minimaal 7 dagen voor aanvang van de eerste werkloosheidsdag het personeel dat werkloos gesteld zal worden om economische redenen verwittigen.
  • Uiterlijk op de eerste werkloosheidsdag : afleveren van C3.2A-documenten (die je van UwPayroll ontvangt) aan de betreffende werknemers.
  • Eerste werkloosheidsdag per persoon EN per maand : doorgeven aan UwPayroll, zodat wij tijdig dit digitaal kunnen aangeven.
  • Op het einde van de maand : werknemer gaat met zijn ingevulde C3.2A naar zijn vakbond of naar de hulpkas voor werkloosheid.  UwPayroll doet bij de loonverwerking ook een digitale aangifte.  Indien deze beide overeenstemmen (qua dagen werkloosheid, …) dan zal de werknemer zijn stempelgeld ontvangen.

Voor bedienden : terug werkloosheid om economische redenen :

ENKEL mogelijk voor ondernemingen in moeilijkheden.  Definitie zie : E54 | Documentatie | RVA.

  • Minimaal 14 dagen voor aanvang van eerste voorziene werkloosheidsdag een digitale kennisgeving doen aan de RSZ (dit doet UwPayroll voor zijn klanten) via een C106 formulier. Dit formulier moet voorzien zijn van de nodige stavingsstukken als bewijs voor ‘onderneming in moeilijkheden’.
  • Minimaal 7 dagen voor aanvang van de eerste werkloosheidsdag het personeel dat werkloos gesteld zal worden om economische redenen verwittigen.
  • Uiterlijk op de eerste werkloosheidsdag : afleveren van C3.2A-documenten (die je van UwPayroll ontvangt) aan de betreffende werknemers.
  • Eerste werkloosheidsdag per persoon EN per maand : doorgeven aan UwPayroll, zodat wij tijdig dit digitaal kunnen aangeven.
  • Op het einde van de maand : werknemer gaat met zijn ingevulde C3.2A naar zijn vakbond of naar de hulpkas voor werkloosheid.  UwPayroll doet bij de loonverwerking ook een digitale aangifte.  Indien deze beide overeenstemmen (qua dagen werkloosheid, …) dan zal de werknemer zijn stempelgeld ontvangen.

In beide gevallen (arbeider en bediende) moet de werkgever een bijpassing betalen van minimaal 5,63 euro per werkloosheidsdag (indien de sectorale bijpassing voor arbeiders > 5,63 euro, dan moeten de bedienden ook de hogere bijpassing krijgen).  Deze bijpassing is NIET onderworpen aan RSZ, maar WEL onderworpen aan bedrijfsvoorheffing.  Dit wil zeggen dat de kost van deze bijpassing = 5,63 euro per werkloosheidsdag.