Berichten

Terugkeermomenten vanaf 9 juni 2021

Principe Het principe blijft dat telewerk verplicht is.  Behalve voor wanneer telewerk onmogelijk is door bijvoorbeeld de aard van de functie (vb. kelner, kassier, … ) of omwille van de continuïteit van de onderneming, activiteit of dienstverlening (vb. essentiële diensten). De werkgever moet aan elke werknemer die niet kan telewerken een attest bezorgen, waaruit de […]