Berichten

Omzetting vennootschapsvormen

Op 1/5/2019 werd het nieuwe vennootschapsrecht van kracht.  Bestaande vennootschappen moet hun statuten aanpassen uiterlijk tegen 1/1/2024. Dit heeft gevolgen vanaf 2020 voor de bestaande vennootschappen (vennootschappen opgericht voor 1/5/2019).  Nl. we moeten verplicht de nieuwe benamingen en afkortingen van de rechtsvorm gebruiken. Wij hebben ondertussen het nodige gedaan in onze databank : Alle BVBA’s […]