Berichten

Nieuw bijzonder minnelijk afbetalingsplan voor Q3 2022 – Q4 2022 en Q1 2023

Welke kwartalen? De RSZ kan een bijzonder minnelijk afbetalingsplan toestaan voor de RSZ van Q3 2022, Q4 2022 en Q1 2023 voor werkgever die financieel getroffen zijn door de energiecrisis.  Doel van deze maatregel is faillissementen vermijden.   Wat is het verschil met een normaal minnelijk afbetalingsplan? Bij een normaal, klassiek minnelijk afbetalingsplan rekent de […]

Verlening bijzonder minnelijk afbetalingsplan RSZ voor Q1 2022

Ik verwijs hiervoor graag naar ons nieuwsbericht van 29/10/2020 (https://uwpayroll.be/bijzonder-minnelijk-afbetalingsplan-rsz-voor-q3-en-q4-2020/ ). Deze maatregel werd verlengd voor Q1, Q2,Q3 en Q4 2021 en nu ook voor Q1 2022.

Verlenging bijzonder minnelijk afbetalingsplan voor Q4 2021

Ik verwijs hiervoor graag naar ons nieuwsbericht van 29/10/2020 (https://uwpayroll.be/bijzonder-minnelijk-afbetalingsplan-rsz-voor-q3-en-q4-2020/ ). Deze maatregel werd verlengd voor Q1, Q2 en Q3 2021 en nu ook voor Q4 2021.

Verlenging bijzonder minnelijk afbetalingsplan voor Q3 2021

Ik verwijs hiervoor graag naar ons nieuwsbericht van 29/10/2020 (https://uwpayroll.be/bijzonder-minnelijk-afbetalingsplan-rsz-voor-q3-en-q4-2020/ ). Deze maatregel werd verlengd voor Q1 en Q2 en nu ook voor Q3 2021.

Nieuwe RSZ korting vanaf 1 juli 2021

Wat De RSZ geeft kortingen voor bepaalde doelgroepen van werknemers.  Volgende doelgroepen worden onder andere bedoeld : – eerste aanwervingen – mentors – horeca – … Volledig lijst vind je terug op de site van de RSZ : https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/nl/latest/instructions/deductions/introduction.html . Vanaf 1 juli 2021 wordt dit lijstje uitgebreid met een nieuwe vermindering namelijk de doelgroepvermindering […]

RSZ lanceert aangifteformulier telewerk

Bericht van de RSZ website (dd 26/03/2021) De regering heeft het toezicht op de verplichting van telewerk verstrengd. In dat kader is er nu een aangifte voorzien online. Beperkt aantal gegevens De federale regering bevestigde dat telewerk ook in de volgende weken verplicht blijft bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten voor alle personeelsleden, tenzij dat […]

Compensatieregeling voor gelijkstelling tijdelijke werkloosheid COVID voor jaarlijkse vakantie 2021

Context Midden september werd er een akkoord bereikt om de dagen tijdelijke werkloosheid (door COVID) gelijk te stellen met gewerkte dagen. Gevolg : meer vakantierechten voor de werknemers en dus extra kosten voor de werkgevers. Maar : in het akkoord is er 1 belangrijke voorwaarde opgenomen nl. er moest echter wel een financiële compensatie komen voor de meerkost […]

Vrijstelling RSZ bijdragen horeca en evenementensector Q3 2020

Zoals je waarschijnlijk reeds vernomen hebt via de media, zou er een vrijstelling komen van RSZ-bijdragen voor het derde kwartaal 2020.   Belangrijk : Er is enkel een vrijstelling voor de basiswerkgeversbijdragen, verlaagd met de sociale zekerheidsverminderingen die de werkgever geniet en verhoogd met de verschuldigde solidariteitsbijdragen op studentenarbeid.   Dit wil dus zeggen dat […]