Berichten

Studentenarbeid vanaf 01/01/2023

Wat Studenten kunnen onder bepaalde voorwaarden heel voordelig tewerkgesteld worden. Voordelig voor zowel de student als voor de werkgever.   Welke voorwaarden Geschreven studentencontract voor bepaalde duur (max. 1 jaar). Ingeschreven zijn in een school als student in het dagonderwijs. Min 16 jaar oud zijn of 15 jaar en de eerste 2 studiejaren van het […]

Studentenarbeid tijdens Q3 2021

Wat Studenten mogen aan een voordelig RSZ-tarief werken mits ze o.a. niet boven de 475 uur per jaar tewerkgesteld worden.  De overheid heeft beslist om de uren gepresteerd tijdens het 3de kwartaal 2021 (07/2021 – 09/2021) NIET mee te laten tellen voor de 475 uur. Officiële tekst van de overheid Uitbreiding studentenarbeid 3de kwartaal 2021 […]

Studenten meer laten werken in Q3 2021?

Wat Een student (= iemand die een voltijds leerplan volgt) mag 475 uur per jaar werken als jobstudent.   Voordelen van tewerkstellen van jobstudenten Voor een jobstudent betaal je slechts 5,42 % patronale RSZ.  Dus de loonkost is het brutoloon x 1,0542 (+ vergoedingen zoals sociaal abonnement, kledij, … ). Het verschil tussen het brutoloon […]

Nieuwe verplichting bij tewerkstelling studenten

Vanaf Q1 2020 voorziet de RSZ een nieuwe verplichtingen bij de tewerkstelling van jobstudenten. Nl. de werkgever moet het bewijs leveren dat de student ook ‘echt’ nog een student is.   Hoe? Dat wordt niet bepaald. Maar enkel een papieren verklaring op eer van de student wordt wel als onvoldoende bewijs aanzien. We suggereren dat […]