Berichten

Tijdelijke werkloosheid vanaf 01/01/2023

Bericht van de site van de RVA : Tijdelijke werkloosheid vanaf 01.01.2023 16-12-2022 Vanaf 01.01.2023 treden er een aantal wijzigingen in werking wanneer u gebruik maakt van het stelsel van tijdelijke werkloosheid: enerzijds lopen een aantal maatregelen die tijdens de coronapandemie waren ingevoerd definitief af op 31.12.2022; anderzijds wijzigen ook de procedures en de termijnen […]

Tijdelijke werkloosheid energie

Wat Tijdelijke werkloosheid energie is een nieuw vorm van economische.  Uiteraard blijft de klassieke vorm van economische werkloosheid ook bestaan. Deze nieuwe vorm van werkloosheid is er dus om energie-intensieve ondernemingen die geheel of gedeeltelijk hun werkzaamheden moeten stilleggen omdat de energiekosten te hoog zijn,  te ondersteunen. Voor wie is de energiewerkloosheid van toepassing voor […]

Tijdelijke werkloosheid energie op komst

Wat Tijdelijke werkloosheid energie is een nieuw vorm van economische.  Uiteraard blijft de klassieke vorm van economische werkloosheid ook bestaan. Deze nieuwe vorm van werkloosheid is er dus om ondernemingen die geheel of gedeeltelijk hun werkzaamheden moeten stilleggen omdat de energiekosten te hoog zijn,  te ondersteunen. Voor wie is de energiewerkloosheid van toepassing voor arbeiders […]

Corona werkloosheid eindigt op 30 juni 2022

Wat Vanaf het begin van de coronacrisis (03/2020) werd de procedure om gebruik te maken van tijdelijke werkloosheid drastisch vereenvoudigd.  Deze vereenvoudigde procedure stopt (heel waarschijnlijk) op 30/06/2022. Wat wit dit zeggen Dit wil zeggen dat firma’s die nog niet volledig normaal kunnen werken, nog wel gebruik kunnen maken van tijdelijke werkloosheid (wegens economische redenen), […]

Corona werkloosheid verlengd tot 30 juni 2022

Wat De regering heeft beslist om de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid wegens corona te verlengen tot 30 juni 2022 (liep nu tot 31 maart 2022). Hierdoor volstaat het dat UwPayroll maandelijks een aangifte doet naar de overheid met daarin de werkloosheidsdagen (ASR WECH05). Zelfde procedure voor ondernemingen getroffen door de oorlog Dezelfde vereenvoudigde procedure […]

Corona werkloosheid verlengd tot 30 september 2021

Wat De regering heeft beslist om de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid wegens corona te verlengen tot 30 september 2021 (liep nu tot 30 juni 2021). Hierdoor volstaat het dat UwPayroll maandelijks een aangifte doet naar de overheid met daarin de werkloosheidsdagen (ASR WECH05). Hoeveel ontvangt de werknemer Ook hier wijzigt niets.  Dus uitkering is […]

Voorheffing op uitkeringen nav Corona

Context Werknemers die werkloos zijn omwille van Corona krijgen van de overheid een vervangingsinkomen. Op dit inkomen wordt voorheffing (belasting) ingehouden.  Het normale percentage is 26,75%, maar de overheid heeft dit voor de periode van 1 mei 2020 tem 31 maart 2021 verlaagd naar 15%.   Gevolgen Door deze maatregel verhoogt de overheid tijdelijk het […]

Extra RVA-uitkering voor langdurig tijdelijk werklozen (supplement bij eindejaarspremie)

In onze melding van 02/11/2020 spraken we over het supplement eindejaarspremie voor werknemers met veel tijdelijke werkloosheid.   Tekst van 02/11/2020 : Corona werkloosheid is in veel sectoren NIET gelijkgesteld voor de eindejaarspremie.  Hierdoor zullen de werknemers dus een minder hoog bedrag aan eindejaarspremie ontvangen.  De regering wil dit compenseren.   Iedere werknemer die minstens […]