Berichten

Corona werkloosheid verlengd tot 30 september 2021

Wat De regering heeft beslist om de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid wegens corona te verlengen tot 30 september 2021 (liep nu tot 30 juni 2021). Hierdoor volstaat het dat UwPayroll maandelijks een aangifte doet naar de overheid met daarin de werkloosheidsdagen (ASR WECH05). Hoeveel ontvangt de werknemer Ook hier wijzigt niets.  Dus uitkering is […]

Voorheffing op uitkeringen nav Corona

Context Werknemers die werkloos zijn omwille van Corona krijgen van de overheid een vervangingsinkomen. Op dit inkomen wordt voorheffing (belasting) ingehouden.  Het normale percentage is 26,75%, maar de overheid heeft dit voor de periode van 1 mei 2020 tem 31 maart 2021 verlaagd naar 15%.   Gevolgen Door deze maatregel verhoogt de overheid tijdelijk het […]

Extra RVA-uitkering voor langdurig tijdelijk werklozen (supplement bij eindejaarspremie)

In onze melding van 02/11/2020 spraken we over het supplement eindejaarspremie voor werknemers met veel tijdelijke werkloosheid.   Tekst van 02/11/2020 : Corona werkloosheid is in veel sectoren NIET gelijkgesteld voor de eindejaarspremie.  Hierdoor zullen de werknemers dus een minder hoog bedrag aan eindejaarspremie ontvangen.  De regering wil dit compenseren.   Iedere werknemer die minstens […]

Corona

Vanaf zaterdag 14 maart is er veel ‘animo’ rond Corona en tewerkstelling en maatregelen en …   We kunnen niet anders dan jullie doorverwijzen naar de sites van de overheid voor de meest actuele en dus ook de meest correctie info.   Vragen rond werkloosheid : https://www.rva.be/nl/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-ten-gevolge-van-het-uitbreken-van-het-coronavirus-covid-19-china-en-andere-landen-getroffen-door-de-ziekte-update-15032020   Vragen rond tussenkomsten : https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/informatie-voor-ondernemingen/coronavirus-de-economische   Uiteraard […]