Berichten

Nieuwe controleactie op bedrijfsvoorheffing voor bedrijfsleiders

Wat? De fiscus lanceert een nieuwe controleactie op de (niet-ingehouden) bedrijfsvoorheffing op lonen en voordelen alle aard van bedrijfsleiders en dit over de inkomstenjaren 2020 en 2021. Controle 1 Er worden nog te veel lonen en voordelen alle aard aangegeven in ingediend zonder (of met veel te weinig) bedrijfsvoorheffing. Een voorbeeld : een bedrijfsleider krijgt […]

Controleacties door de overheid op de bezoldigingen van bedrijfsleiders

Gelezen op finprof : controleacties bezoldigingen bedrijfsleiders   Controleactie bezoldigingen van bedrijfsleiders Uit controles door de FOD Financiën blijkt dat sommige ondernemingen geen of te weinig bedrijfsvoorheffing storten voor de bezoldigingen die zij uitbetalen aan hun bedrijfsleiders. De betrokken ondernemingen wordt gevraagd om hun situatie te regulariseren en de ontbrekende bedrijfsvoorheffing te storten. In de […]

Controleactie bezoldigingen bedrijfsleiders

Wat Bedrijfsleiders (natuurlijke personen) van een vennootschap kunnen een loon opnemen uit hun vennootschap. Op dit loon dient er steeds de correcte bedrijfsvoorheffing ingehouden te worden cfr. de wettelijke barema’s. Regels Deze bedrijfsvoorheffing dient doorgestort te worden voor de 15de volgend op het kwartaal of volgend op de maand (afhankelijk van de aangiftecyclus). Er moet […]

Nieuwe verplichting bij tewerkstelling studenten

Vanaf Q1 2020 voorziet de RSZ een nieuwe verplichtingen bij de tewerkstelling van jobstudenten. Nl. de werkgever moet het bewijs leveren dat de student ook ‘echt’ nog een student is.   Hoe? Dat wordt niet bepaald. Maar enkel een papieren verklaring op eer van de student wordt wel als onvoldoende bewijs aanzien. We suggereren dat […]

Flitscontroles Sociale Inspectie

Reeds enkele jaren doet de Sociale Inspectie heel doelgerichte controles op bepaalde (vooraf aangekondigde) tijdstippen in bepaald (ook vooraf aangekondigde) sectoren.   De kalender voor 2020 is de volgende : 03/2020 : elektronische en bouwsector (PC 149 en PC 124) 05/2020 : taxi en vervoersector (PC 140) 07/2020 : land en tuinbouwsector (PC 144 en […]