Berichten

Compensatieregeling voor gelijkstelling tijdelijke werkloosheid COVID voor jaarlijkse vakantie 2021

Context Midden september werd er een akkoord bereikt om de dagen tijdelijke werkloosheid (door COVID) gelijk te stellen met gewerkte dagen. Gevolg : meer vakantierechten voor de werknemers en dus extra kosten voor de werkgevers. Maar : in het akkoord is er 1 belangrijke voorwaarde opgenomen nl. er moest echter wel een financiële compensatie komen voor de meerkost […]

Feestdagen 2020

Welke zijn de feestdagen in 2020?

Opname vakantiedagen voor 31/12!

Wettelijke vakantiedagen moeten opgenomen worden voor 31/12 en mogen niet overgedragen worden!