Berichten

Opname vakantie : aanpassingen vanaf 2024

Wat? Vanaf 2024 (jaar waarin de vakantie genomen wordt) zullen er 2 aanpassingen aan de gekende regels voor opname van vakantiedagen gebeuren.  Dit om te voldoen als land aan de Europese wetgeving. Wijziging 1 Een werknemer die ziek wordt tijdens zijn vakantie. Momenteel geldt hier het principe eerste schorsing telt : dus vakantie blijft vakantie.  […]

Gedeeltelijke compensatieregeling voor gelijkstelling tijdelijke werkloosheid COVID voor jaarlijkse vakantie 2022 (bedienden).

Context Net zoals vorig jaar zullen de dagen tijdelijke werkloosheid door COVID tijdens 2021 gelijkgesteld worden voor het vakantiegeld. Gevolg : meer vakantierechten voor de werknemers en dus extra kosten voor de werkgevers. Maar net zoals vorig jaar zal de overheid voor een financiële compensatie voorzien.   Compensatieregeling De berekening zal uitgevoerd worden door de […]

Compensatieregeling voor gelijkstelling tijdelijke werkloosheid COVID voor jaarlijkse vakantie 2021

Context Midden september werd er een akkoord bereikt om de dagen tijdelijke werkloosheid (door COVID) gelijk te stellen met gewerkte dagen. Gevolg : meer vakantierechten voor de werknemers en dus extra kosten voor de werkgevers. Maar : in het akkoord is er 1 belangrijke voorwaarde opgenomen nl. er moest echter wel een financiële compensatie komen voor de meerkost […]

Feestdagen 2020

Welke zijn de feestdagen in 2020?

Opname vakantiedagen voor 31/12!

Wettelijke vakantiedagen moeten opgenomen worden voor 31/12 en mogen niet overgedragen worden!