Berichten

Niet recurrente bonus : bedrag 2020.

Je kan aan al uw personeel (of een welomschreven groep van werknemers) een voordelige bonus geven via de niet recurrente resultaatsgerichte bonus of CAO nr. 90.