Berichten

Vaccinatieverlof is terug

Wat Sinds 09/04/2021 hadden werknemers het recht om afwezig te zijn van het werk om zich te laten vaccineren tegen COVID.  Deze afwezigheid (beperkt tot de duur van de vaccinatie en de transporttijd van en naar het vaccinatiecentrum) diende aangegeven te worden als klein verlet.  Dit wil zeggen dat de werkgever deze tijd diende door […]

Opnieuw vaccinatieverlof

Wat Sinds 09/04/2021 hadden werknemers het recht om afwezig te zijn van het werk om zich te laten vaccineren tegen COVID.  Deze afwezigheid (beperkt tot de duur van de vaccinatie en de transporttijd van en naar het vaccinatiecentrum) diende aangegeven te worden als klein verlet.  Dit wil zeggen dat de werkgever deze tijd diende door […]

Corona werkloosheid eindigt op 30 juni 2022

Wat Vanaf het begin van de coronacrisis (03/2020) werd de procedure om gebruik te maken van tijdelijke werkloosheid drastisch vereenvoudigd.  Deze vereenvoudigde procedure stopt (heel waarschijnlijk) op 30/06/2022. Wat wit dit zeggen Dit wil zeggen dat firma’s die nog niet volledig normaal kunnen werken, nog wel gebruik kunnen maken van tijdelijke werkloosheid (wegens economische redenen), […]

Corona werkloosheid verlengd tot 30 juni 2022

Wat De regering heeft beslist om de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid wegens corona te verlengen tot 30 juni 2022 (liep nu tot 31 maart 2022). Hierdoor volstaat het dat UwPayroll maandelijks een aangifte doet naar de overheid met daarin de werkloosheidsdagen (ASR WECH05). Zelfde procedure voor ondernemingen getroffen door de oorlog Dezelfde vereenvoudigde procedure […]

Overzicht coronamaatregelen

Wat Onze wetgever heeft verschillende coronamaatregelen met betrekking tot het tewerkstellen van personeel in gang gezet, gestopt, verlengd, … .  Wat is er nu nog van toepassen en tot wanneer? Een overzicht Relance overuren of corona overuren : Maatregel verlengd tem 31/12/2022. Meer info : https://uwpayroll.be/120-netto-vrijwillige-netto-overuren-voor-alle-sectoren-verlengd-tem-31-12-2022/ Corona werkloosheid : Maatregel verlengd tem 31/03/2022. Meer info […]

120 netto vrijwillige netto overuren voor alle sectoren verlengd tem 31/12/2022.

Wat Een heel soepel geregelde vorm van overuren, nl. 120 overuren waarbij bruto = netto = kostprijs (dus geen inhouding RSZ en ook geen inhouding voorheffing).  Deze zijn op te nemen tussen 01/07/2021 en 31/12/2022. Deze 120 overuren worden relance-uren genoemd. Voor wie Tussen 01/07/2021 en 31/12/2022 voor alle werkgevers.  Voorheen was dit enkel van […]

RSZ herlanceert aangifte telewerk

De RSZ herlanceert de aangifte telewerk, dit cfr. vorig jaar (zie ons artikel https://uwpayroll.be/rsz-lanceert-aangifteformulier-telewerk/)   Volledig bericht op site RSZ : https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/nl/latest;jsessionid=0CF0A264100DC6F39DFCAC969BB38E15.node1/intermediates#intermediate_row_a7ac051f-4f91-463a-85fb-726f414b0fe9   Praktisch  Zorg dat je een document hebt voor de werknemers die NIET kunnen telethuiswerken. (voorbeeld te bekomen bij uw contactpersoon). Registratie (maandelijks) in tool van de sociale zekerheid. NIET voor firma’s met […]

Gedeeltelijke compensatieregeling voor gelijkstelling tijdelijke werkloosheid COVID voor jaarlijkse vakantie 2022 (bedienden).

Context Net zoals vorig jaar zullen de dagen tijdelijke werkloosheid door COVID tijdens 2021 gelijkgesteld worden voor het vakantiegeld. Gevolg : meer vakantierechten voor de werknemers en dus extra kosten voor de werkgevers. Maar net zoals vorig jaar zal de overheid voor een financiële compensatie voorzien.   Compensatieregeling De berekening zal uitgevoerd worden door de […]