Berichten

Uitstel betaling bedrijfsvoorheffing

Wat Loon is onderworpen aan bedrijfsvoorheffing.  Afhankelijk van de grootte van de te betalen bedrijfsvoorheffing dient deze per maand of per kwartaal aangegeven en betaald te worden. Uitstel van betaling door de energiecrisis Door de energiecrisis mag je de bedrijfsvoorheffing nu tijdelijk later betalen ZONDER intresten en/of boetes. Maandaangifte 11/2022 moet normaal betaald zijn voor […]

Controleacties door de overheid op de bezoldigingen van bedrijfsleiders

Gelezen op finprof : controleacties bezoldigingen bedrijfsleiders   Controleactie bezoldigingen van bedrijfsleiders Uit controles door de FOD Financiën blijkt dat sommige ondernemingen geen of te weinig bedrijfsvoorheffing storten voor de bezoldigingen die zij uitbetalen aan hun bedrijfsleiders. De betrokken ondernemingen wordt gevraagd om hun situatie te regulariseren en de ontbrekende bedrijfsvoorheffing te storten. In de […]

Voorheffing op uitkeringen nav Corona

Context Werknemers die werkloos zijn omwille van Corona krijgen van de overheid een vervangingsinkomen. Op dit inkomen wordt voorheffing (belasting) ingehouden.  Het normale percentage is 26,75%, maar de overheid heeft dit voor de periode van 1 mei 2020 tem 31 maart 2021 verlaagd naar 15%.   Gevolgen Door deze maatregel verhoogt de overheid tijdelijk het […]