Berichten

Vaccinatieverlof is terug

Wat Sinds 09/04/2021 hadden werknemers het recht om afwezig te zijn van het werk om zich te laten vaccineren tegen COVID.  Deze afwezigheid (beperkt tot de duur van de vaccinatie en de transporttijd van en naar het vaccinatiecentrum) diende aangegeven te worden als klein verlet.  Dit wil zeggen dat de werkgever deze tijd diende door […]

Opnieuw vaccinatieverlof

Wat Sinds 09/04/2021 hadden werknemers het recht om afwezig te zijn van het werk om zich te laten vaccineren tegen COVID.  Deze afwezigheid (beperkt tot de duur van de vaccinatie en de transporttijd van en naar het vaccinatiecentrum) diende aangegeven te worden als klein verlet.  Dit wil zeggen dat de werkgever deze tijd diende door […]

Rouwverlof wordt 10 dagen

Wat Een werknemer heeft recht op klein verlet naar aanleiding van het overlijden van de echtgenoot of de samenwonende partner of van zijn/haar kind. Tot op heden kreeg de werknemer hiervoor 3 dagen klein verlet (betaald door de werkgever). Vanaf nu naar 10 dagen Deze 3 dagen worden vanaf nu 10 dagen. De eerste 3 […]