Berichten

Nieuw sociaal akkoord over landingsbaan en vrijwillige overuren

De werknemer- en werkgeverorganisaties zijn samengekomen, en zijn de volgende topics overeengekomen. Let wel op, dit is een voorstel. De goedkeuring is nog onder voorbehoud van de beslissing van de regering.  De 2 belangrijkste zaken zijn :   Wat? Verlening verlaagde instapleeftijd landingsbaan voor medewerkers met een zwaar beroep of na een loopbaan van 35 jaar. […]

Uitstel betaling bedrijfsvoorheffing

Wat Loon is onderworpen aan bedrijfsvoorheffing.  Afhankelijk van de grootte van de te betalen bedrijfsvoorheffing dient deze per maand of per kwartaal aangegeven en betaald te worden. Uitstel van betaling door de energiecrisis Door de energiecrisis mag je de bedrijfsvoorheffing nu tijdelijk later betalen ZONDER intresten en/of boetes. Maandaangifte 11/2022 moet normaal betaald zijn voor […]

Nieuw bijzonder minnelijk afbetalingsplan voor Q3 2022 – Q4 2022 en Q1 2023

Welke kwartalen? De RSZ kan een bijzonder minnelijk afbetalingsplan toestaan voor de RSZ van Q3 2022, Q4 2022 en Q1 2023 voor werkgever die financieel getroffen zijn door de energiecrisis.  Doel van deze maatregel is faillissementen vermijden.   Wat is het verschil met een normaal minnelijk afbetalingsplan? Bij een normaal, klassiek minnelijk afbetalingsplan rekent de […]

Corona werkloosheid verlengd tot 30 juni 2022

Wat De regering heeft beslist om de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid wegens corona te verlengen tot 30 juni 2022 (liep nu tot 31 maart 2022). Hierdoor volstaat het dat UwPayroll maandelijks een aangifte doet naar de overheid met daarin de werkloosheidsdagen (ASR WECH05). Zelfde procedure voor ondernemingen getroffen door de oorlog Dezelfde vereenvoudigde procedure […]

Verlening bijzonder minnelijk afbetalingsplan RSZ voor Q1 2022

Ik verwijs hiervoor graag naar ons nieuwsbericht van 29/10/2020 (https://uwpayroll.be/bijzonder-minnelijk-afbetalingsplan-rsz-voor-q3-en-q4-2020/ ). Deze maatregel werd verlengd voor Q1, Q2,Q3 en Q4 2021 en nu ook voor Q1 2022.

Overzicht coronamaatregelen

Wat Onze wetgever heeft verschillende coronamaatregelen met betrekking tot het tewerkstellen van personeel in gang gezet, gestopt, verlengd, … .  Wat is er nu nog van toepassen en tot wanneer? Een overzicht Relance overuren of corona overuren : Maatregel verlengd tem 31/12/2022. Meer info : https://uwpayroll.be/120-netto-vrijwillige-netto-overuren-voor-alle-sectoren-verlengd-tem-31-12-2022/ Corona werkloosheid : Maatregel verlengd tem 31/03/2022. Meer info […]

Nieuwe RSZ korting vanaf 1 juli 2021

Wat De RSZ geeft kortingen voor bepaalde doelgroepen van werknemers.  Volgende doelgroepen worden onder andere bedoeld : – eerste aanwervingen – mentors – horeca – … Volledig lijst vind je terug op de site van de RSZ : https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/nl/latest/instructions/deductions/introduction.html . Vanaf 1 juli 2021 wordt dit lijstje uitgebreid met een nieuwe vermindering namelijk de doelgroepvermindering […]

Studenten meer laten werken in Q3 2021?

Wat Een student (= iemand die een voltijds leerplan volgt) mag 475 uur per jaar werken als jobstudent.   Voordelen van tewerkstellen van jobstudenten Voor een jobstudent betaal je slechts 5,42 % patronale RSZ.  Dus de loonkost is het brutoloon x 1,0542 (+ vergoedingen zoals sociaal abonnement, kledij, … ). Het verschil tussen het brutoloon […]