Berichten

Nieuw bijzonder minnelijk afbetalingsplan voor Q3 2022 – Q4 2022 en Q1 2023

Welke kwartalen? De RSZ kan een bijzonder minnelijk afbetalingsplan toestaan voor de RSZ van Q3 2022, Q4 2022 en Q1 2023 voor werkgever die financieel getroffen zijn door de energiecrisis.  Doel van deze maatregel is faillissementen vermijden.   Wat is het verschil met een normaal minnelijk afbetalingsplan? Bij een normaal, klassiek minnelijk afbetalingsplan rekent de […]

Verlening bijzonder minnelijk afbetalingsplan RSZ voor Q1 2022

Ik verwijs hiervoor graag naar ons nieuwsbericht van 29/10/2020 (https://uwpayroll.be/bijzonder-minnelijk-afbetalingsplan-rsz-voor-q3-en-q4-2020/ ). Deze maatregel werd verlengd voor Q1, Q2,Q3 en Q4 2021 en nu ook voor Q1 2022.

Verlenging bijzonder minnelijk afbetalingsplan voor Q4 2021

Ik verwijs hiervoor graag naar ons nieuwsbericht van 29/10/2020 (https://uwpayroll.be/bijzonder-minnelijk-afbetalingsplan-rsz-voor-q3-en-q4-2020/ ). Deze maatregel werd verlengd voor Q1, Q2 en Q3 2021 en nu ook voor Q4 2021.

Verlenging bijzonder minnelijk afbetalingsplan voor Q3 2021

Ik verwijs hiervoor graag naar ons nieuwsbericht van 29/10/2020 (https://uwpayroll.be/bijzonder-minnelijk-afbetalingsplan-rsz-voor-q3-en-q4-2020/ ). Deze maatregel werd verlengd voor Q1 en Q2 en nu ook voor Q3 2021.

RSZ voorschotten Q1/2021 en Q2/2021

Bericht van de RSZ website RSZ Voorschotten Firma’s die onderworpen zijn aan de voorschotregeling van de RSZ krijgen een bericht van de RSZ om volgende voorschotten te betalen Q1 2021 : Voorschot 1 te betalen voor 05/02/2021 Voorschot 2 te betalen voor 05/03/2021 Voorschot 3 te betalen voor 05/04/2021 Q2 2021 : Voorschot 1 te […]

Bijzonder minnelijk afbetalingsplan RSZ voor Q3 en Q4 2020

Welke kwartalen? De RSZ kan een bijzonder minnelijk afbetalingsplan toestaan voor de RSZ van Q3 en Q4 2020 voor werkgever die financieel getroffen zijn door COVID-19.  Doel van deze maatregel is faillissementen vermijden.   Wat is het verschil met een normaal minnelijk afbetalingsplan? Bij een normaal, klassiek minnelijk afbetalingsplan rekent de RSZ bijdrageopslagen, forfaitaire vergoedingen […]