Berichten

RSZ voorschotten Q1/2021 en Q2/2021

Bericht van de RSZ website RSZ Voorschotten Firma’s die onderworpen zijn aan de voorschotregeling van de RSZ krijgen een bericht van de RSZ om volgende voorschotten te betalen Q1 2021 : Voorschot 1 te betalen voor 05/02/2021 Voorschot 2 te betalen voor 05/03/2021 Voorschot 3 te betalen voor 05/04/2021 Q2 2021 : Voorschot 1 te […]

Bijzonder minnelijk afbetalingsplan RSZ voor Q3 en Q4 2020

Welke kwartalen? De RSZ kan een bijzonder minnelijk afbetalingsplan toestaan voor de RSZ van Q3 en Q4 2020 voor werkgever die financieel getroffen zijn door COVID-19.  Doel van deze maatregel is faillissementen vermijden.   Wat is het verschil met een normaal minnelijk afbetalingsplan? Bij een normaal, klassiek minnelijk afbetalingsplan rekent de RSZ bijdrageopslagen, forfaitaire vergoedingen […]