Opname vakantie : aanpassingen vanaf 2024

Wat?

Vanaf 2024 (jaar waarin de vakantie genomen wordt) zullen er 2 aanpassingen aan de gekende regels voor opname van vakantiedagen gebeuren.  Dit om te voldoen als land aan de Europese wetgeving.

Wijziging 1

Een werknemer die ziek wordt tijdens zijn vakantie.

Momenteel geldt hier het principe eerste schorsing telt : dus vakantie blijft vakantie.  Dit zal vanaf 2024 niet meer het geval zijn.  De werkgever dient ziekte te boeken en de werknemer mag zijn verloren vakantiedagen later opnemen.

Voorwaarden :

  • de werknemer moet de werkgever inlichten voor aanvang van de normale werkdag en zijn verblijfplaats doorgeven (zodat er eventueel een controlearts gestuurd kan worden);
  • tijdig een ziekteattest afleveren aan de werkgever;
  • de werknemer moet uitdrukkelijk vragen om de vakantiedagen later op te kunnen nemen.

Dit geldt voor ziekte, maar ook voor arbeidsongeval, beroepsziekte, moederschapsrust, vaderschapsverlof, geboorteverlof, adoptieverlof, profylactisch verlof, borstvoedingsverlof,  pleegzorgverlof en pleegouderverlof, ongeval tijdens het privé leven.

Wijziging 2

Een werknemer die in de mogelijkheid was om zijn verlof op te nemen voor 31/12, maar dit niet gedaan heeft, verloor de vakantiedagen.

Dit zal vanaf 2024 ook niet meer het geval zijn!

Indien de werknemer zijn verlof niet kon opnemen wegens ziekte, arbeidsongeval, beroepsziekte, moederschapsrust, vaderschapsverlof, geboorteverlof, adoptieverlof, profylactisch verlof, borstvoedingsverlof,  pleegzorgverlof en pleegouderverlof, ongeval tijdens het privé leven (dit zijn dezelfde afwezigheden dan wijziging 1) dan moet de werkgever VERPLICHT de niet opgenomen vakantiedagen overdragen.  De werknemer heeft dan 2 jaar !! de tijd om deze op te nemen.

Alles nu opgelost?

Jammer genoeg niet.  Zoals nog al eens het geval is, zijn er nu nog veel onduidelijkheden (vooral praktische onduidelijkheden), maar die zullen nog wel uitgeklaard worden 😊.

 

Bron : Koninklijk besluit van 8 februari 2023 tot wijziging van de artikelen 3, 35, 46, 60, 64, 66 en 68 en de invoering van een artikel 67bis in het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, B.S. 16 maart 2023, p. 31819.