Omzetting vennootschapsvormen

Op 1/5/2019 werd het nieuwe vennootschapsrecht van kracht.  Bestaande vennootschappen moet hun statuten aanpassen uiterlijk tegen 1/1/2024.

Dit heeft gevolgen vanaf 2020 voor de bestaande vennootschappen (vennootschappen opgericht voor 1/5/2019).  Nl. we moeten verplicht de nieuwe benamingen en afkortingen van de rechtsvorm gebruiken.

Wij hebben ondertussen het nodige gedaan in onze databank :

 • Alle BVBA’s zijn omgevormd tot BV’s
 • Alle CVBA’s zijn omgevormd tot CV’s
 • De overige rechtsvormen die nog mogelijk zijn, zijn de volgende
  • De MAATSCHAP
  • De NV
  • De VOF
  • De COMM.V (commanditaire vennootschap)

Indien uw vennootschap een andere rechtsvorm heeft dan hierboven beschreven, contacteer ons dan, zodat wij de correcte vorm in onze databank kunnen zetten.