Controleactie bezoldigingen bedrijfsleiders

Wat

Bedrijfsleiders (natuurlijke personen) van een vennootschap kunnen een loon opnemen uit hun vennootschap.
Op dit loon dient er steeds de correcte bedrijfsvoorheffing ingehouden te worden cfr. de wettelijke barema’s.

Regels

Deze bedrijfsvoorheffing dient doorgestort te worden voor de 15de volgend op het kwartaal of volgend op de maand (afhankelijk van de aangiftecyclus).

Er moet een fiche 281.20 opgemaakt worden en ingediend worden bij Belcotax-On-Web uiterlijk op 28/02.

Controleactie

Er zal in de loop van 2022 door de FOD Financiën een actie opgezet worden.

Sommige ondernemingen storten geen of te weinig voorheffing door.
Sommige ondernemingen doen een heel jaar geen aangifte en geven dan het inkomen in 1 keer door.
Sommige ondernemingen maken enkel een fiche 281.20 (al dan niet tijdig) en regelen de bedrijfsvoorheffing in de personenbelasting.
… .