Nieuwe controleactie op bedrijfsvoorheffing voor bedrijfsleiders

Wat

De fiscus lanceert een nieuwe controleactie op de (niet-ingehouden) bedrijfsvoorheffing op lonen en voordelen alle aard van bedrijfsleiders en dit over de inkomstenjaren 2020 en 2021.

 

Controle 1

Er worden nog te veel lonen en voordelen alle aard aangegeven in ingediend zonder (of met veel te weinig) bedrijfsvoorheffing.

Een voorbeeld : een bedrijfsleider krijgt het hele jaar door een loonbrief met daarop een loon, een voordeel alle aard voor de GSM en de firmawagen.  Hierop houden wij minimaal de wettelijke bedrijfsvoorheffing in.  Deze bedrijfsvoorheffing moet aangegeven en betaald zijn uiterlijk 15/1 aan de fiscus.  Voor eind februari maken wij dan de fiche 281.20 op.

Nadien krijgen we de vraag om een extra fiche 281 op te maken omdat bijvoorbeeld de voordelen alle aard sociale lasten, energie en huisvesting nog niet aangegeven werden.   Dit gaat om een laattijdige aangifte en op laattijdige aangiftes is er 7 % intrest van toepassing op de te betalen voorheffing.  Daarom wordt er vaak beslist om deze voordelen wel aan te geven, maar geen voorheffing in te houden (want 7 % op 0 is en blijft 0).

Dit wil de overheid niet (meer).  Je moet op alle aangegeven lonen-voordelen alle aard ALTIJD minimaal de wettelijke voorheffing inhouden (en indien laattijdig de intresten betalen), ook al krijg je dit nadien met uw personenbelasting terug.

 

Controle 2

De fiche 281.20 wordt verkeerd gebruikt.

Een fiche 281.20 moet enkel opgesteld worden voor de bedrijfsleider-natuurlijke persoon.
Een fiche 281.50 of 281.30 is de juiste fiche voor een rechtspersoon.