Forfaitaire kilometervergoeding vanaf 07/2022

Wat

De overheid hanteert voor verschillende soorten onkosten forfaitaire maximum bedragen om discussies tussen werkgever en inspecties en tussen werknemers en werkgevers te vermijden.
Een van deze onkosten is de forfaitaire kilometervergoeding.  Deze kost dekt de terugbetaling van kilometers die een werknemer voor zijn werk doet met zijn eigen vervoermiddel.    Het gaat om zuivere beroepskilometers zoals met eigen wagen tijdens het werk naar de post, de winkel, een klant, een leverancier, … rijden.  Het gaat NIET om de kilometers die de werknemer doet voor woon-werkverkeer.  Woon-werkverkeer is privé tijd.

Hoeveel is de maximale tussenkomst vanaf 01/07/2022?

Het bedrag werd vastgelegd op 0,4170 euro per kilometer (vorig tarief was 0,3707 euro per kilometer).

Verwerking op de loonbrief

Dit is een terugbetaling van onkosten, geen loon.  Dus geen inhouding van RSZ, noch voorheffing.  Met andere woorden : bruto = netto = kostprijs.

Je moet wel het aantal kilometers die je aangeeft kunnen verklaren.  Dus best een onkostennota maken, met daarin de datum, het traject (van … naar …) en het aantal kilometers.

Andere forfaits die de overheid hanteert :

https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/nl/latest/instructions/salary/particularcases/expensesreimbursement.html .
Opmerking : op deze webpagina staat op 06/07/2022 nog de oude kilometervergoeding.  Dit moet nog geüpdate worden door de RSZ.