Corona werkloosheid eindigt op 30 juni 2022

Wat

Vanaf het begin van de coronacrisis (03/2020) werd de procedure om gebruik te maken van tijdelijke werkloosheid drastisch vereenvoudigd.  Deze vereenvoudigde procedure stopt (heel waarschijnlijk) op 30/06/2022.

Wat wit dit zeggen

Dit wil zeggen dat firma’s die nog niet volledig normaal kunnen werken, nog wel gebruik kunnen maken van tijdelijke werkloosheid (wegens economische redenen), maar dit volgende de regels van voor 03/2020.

 • Arbeiders
  Dit is de makkelijkste groep om gebruik te maken van tijdelijke werkloosheid.
  • Ten minste 7 kalenderdagen voor de eerste voorziene werkloosheidsdag doet de werkgever een kennisgeving aan de arbeiders en aan de RVA.
  • Iedere werknemer moet een papieren C3.2-document krijgen, bij zich hebben en dagelijks invullen (dus ook de C3.2 A-kaartjes van de bouw komen terug).
  • Maandelijks dient u de eerste effectieve werkloosheidsdag per werknemer door te geven aan de RVA.

           Volledige info : https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/e22

 • Bedienden
  Dit is jammer genoeg wat complexer.
  • Economische werkloosheid voor bedienden kan enkel maar in ondernemingen in moeilijkheden. Je bent een onderneming in moeilijkheden indien je een aanzienlijke daling van omzet, productie of bestellingen hebt.  Zie https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/e54 .
  • Buiten de verplichtingen die de arbeiders hebben (deze zijn dezelfde voor de bedienden) moet je dus bewijzen dat je een onderneming in moeilijkheden bent door middel van een C106A document. Dit moet 14 kalenderdagen voor de eerste voorziene werkloosheidsdag ingediend zijn bij de RVA.

 

Timings en rol UwPayroll

Voor arbeiders dien je dus uiterlijk actie te nemen op 24/06/2022.
Voor bedienden dien je dus uiterlijk actie te nemen op 17/06/2022.

UwPayoll zal alle klanten die in Q2 (april – mei – juni) nog gebruik gemaakt hebben van corona werkloosheid en alle klanten die voor corona gebruik maakten van economische werkloosheid contacteren om na te gaan of we de ‘oude’ regeling van economische werkloosheid in gang moeten zetten.

Klanten die tijdens Q2 geen gebruik gemaakt hebben van corona werkloosheid maar toch vanaf 01/07/2022 gebruik wensen te maken van economische werkloosheid kunnen uiteraard ook ten allen tijden beroep doen op UwPayroll om alle formaliteiten in orde te laten brengen.