Nieuwe verplichting bij tewerkstelling studenten

Vanaf Q1 2020 voorziet de RSZ een nieuwe verplichtingen bij de tewerkstelling van jobstudenten.

Nl. de werkgever moet het bewijs leveren dat de student ook ‘echt’ nog een student is.

 

Hoe?

Dat wordt niet bepaald.

Maar enkel een papieren verklaring op eer van de student wordt wel als onvoldoende bewijs aanzien.

We suggereren dat de werkgever dus best een kopie van het inschrijvingsbewijs van het lopende schooljaar opvraagt aan de tewerkgestelde studenten.