Nieuw bijzonder minnelijk afbetalingsplan voor Q3 2022 – Q4 2022 en Q1 2023

Welke kwartalen?

De RSZ kan een bijzonder minnelijk afbetalingsplan toestaan voor de RSZ van Q3 2022, Q4 2022 en Q1 2023 voor werkgever die financieel getroffen zijn door de energiecrisis.  Doel van deze maatregel is faillissementen vermijden.

 

Wat is het verschil met een normaal minnelijk afbetalingsplan?

Bij een normaal, klassiek minnelijk afbetalingsplan rekent de RSZ bijdrageopslagen, forfaitaire vergoedingen en/of intresten aan.

Bij een bijzonder minnelijk afbetalingsplan in regel niet (op voorwaarde dat je als werkgever het plan ook strikt nakomt.

 

Welke werkgevers komen in aanmerking?

Alle werkgevers komen hiervoor in aanmerking die door de energiecrisis ernstige economische moeilijkheden hebben.  Dit begrip moet nog nader bepaald worden.

 

Voorwaarden?

De RSZ kan het bijzonder minnelijk afbetalingsplan enkel toestaan mits aan 2 voorwaarden voldaan is :

  • Het moet gaan om schulden die nog niet het voorwerp zijn van gerechtelijke vervolging
  • Het kan alleen voor elk ander afbetalingsplan. (je mag dus geen andere afbetalingsplannen bij de RSZ lopende hebben over deze periode).

 

Welke bijdragen?

De RSZ kan een bijzonder minnelijk afbetalingsplan toestaan voor de aangegeven RSZ bijdragen voor Q3 2022, Q4 2022 en Q1 2023 (zie onze brieven zelfstorters van deze kwartalen).  Uiteraard pas NADAT de originele aangifte werd ingediend (dus ten vroegste op het ogenblik dat je onze brief zelfstorter RSZ over het voorbije kwartaal gekregen hebt).

 

Hoe aanvragen?

Via volgende link : https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/paymentplan/index.htm

In de rubriek motivatie moet je aantonen dat je financieel getroffen bent door de energiecrisis.