Niet recurrente bonus : bedrag 2020.

Je kan aan al uw personeel (of een welomschreven groep van werknemers) een voordelige bonus geven via de niet recurrente resultaatsgerichte bonus of CAO nr. 90.

Indien je alle spelregels volgt dan is de volgende loonlijn van toepassing : bruto – 13,07% RSZ = netto.
Voor de werknemer is deze bonus dus vrij van belastingen!
Voor de werkgever is niet de normale patronale RSZ van toepassing, maar een solidariteitsbijdrage van 33%.

In cijfers :
Een bruto bonus (CAO 90) van 1.000,00 euro geeft een netto van 869,30 euro en een loonkost van 1.330,00 euro.
1 van de voorwaarden is het maximumbedrag. Dit is voor 2020 vastgelegd op 3.413,00 euro bruto. (in 2019 was dit nog 3.383,00 euro bruto).

Meer info op http://www.werk.belgie.be/bonusplannen/

Plannen kunnen vanaf nu ook digitaal ingediend worden via www.bonusplannen.be