Rouwverlof wordt 10 dagen

Wat

Een werknemer heeft recht op klein verlet naar aanleiding van het overlijden van de echtgenoot of de samenwonende partner of van zijn/haar kind.

Tot op heden kreeg de werknemer hiervoor 3 dagen klein verlet (betaald door de werkgever).

Vanaf nu naar 10 dagen

Deze 3 dagen worden vanaf nu 10 dagen.
De eerste 3 dagen moeten genomen worden tussen de dag van het overlijden en de dag van de begrafenis.
De overige 7 dagen kunnen genomen worden binnen het jaar volgend op de dag van het overlijden.

De 10 dagen zijn ten laste van de werkgever.