Opnieuw vaccinatieverlof

Wat

Sinds 09/04/2021 hadden werknemers het recht om afwezig te zijn van het werk om zich te laten vaccineren tegen COVID.  Deze afwezigheid (beperkt tot de duur van de vaccinatie en de transporttijd van en naar het vaccinatiecentrum) diende aangegeven te worden als klein verlet.  Dit wil zeggen dat de werkgever deze tijd diende door te betalen (werknemers kregen dus hun normaal loon).
Deze regeling liep af op 30/06/2022 en wordt nu opnieuw geactiveerd vanaf 01/10/2022.

Periode 01/07/2022 – 30/09/2022

Voor de periode van 01/07/2022 tem 30/09/2022 is er geen regeling voorzien.  Dus de werknemers hebben geen recht op dit vaccinatieverlof en dienen dus vakantie, overuren, … op te nemen.  Het is zeker geen ziekte.  Want de werknemer is niet ziek en heeft geen ziektebriefje voor deze afwezigheid.

Tot wanneer is het vaccinatieverlof voorzien

Voorlopig van 01/10/2022 tem 31/12/2022.  Er is wel een mogelijkheid voorzien om nog te verlengen tot 31/03/2023 maar dat is voorlopig nog niet van toepassing.