Nieuw vaccinatieverlof op komst?

Wat

Sinds 09/04/2021 hadden werknemers het recht om afwezig te zijn van het werk om zich te laten vaccineren tegen COVID.  Deze afwezigheid (beperkt tot de duur van de vaccinatie en de transporttijd van en naar het vaccinatiecentrum) diende aangegeven te worden als klein verlet.  Dit wil zeggen dat de werkgever deze tijd diende door te betalen (werknemers kregen dus hun normaal loon).
Deze regeling liep af op 30/06/2022.

Ondertussen krijgen de eerste werknemers een nieuwe uitnodiging in de bus voor een boostervaccin

Sinds 01/07/2022 hebben werknemers geen recht meer op dit vaccinatieverlof en dienen ze dus vakantie, overuren, … op te nemen.

Komt er een nieuw vaccinatieverlof (verlenging van de oude regeling?)

Onze minister wenst dit.  Hij heeft advies gevraagd aan de Nationale Arbeidsraad.  Maar dit is een advies, nog geen wetgeving.  Dus voorlopig dienen werknemers vakantie, overuren, onbetaald verlof, … op te nemen of de vaccinatie plannen voor of na de normale arbeidstijd.
Het is zeker geen ziekte.  Want de werknemer is niet ziek en heeft geen ziektebriefje voor deze afwezigheid.