Voorheffing op uitkeringen nav Corona

Context

Werknemers die werkloos zijn omwille van Corona krijgen van de overheid een vervangingsinkomen.

Op dit inkomen wordt voorheffing (belasting) ingehouden.  Het normale percentage is 26,75%, maar de overheid heeft dit voor de periode van 1 mei 2020 tem 31 maart 2021 verlaagd naar 15%.

 

Gevolgen

Door deze maatregel verhoogt de overheid tijdelijk het totale nettoloon van de werknemer

MAAR

deze maatregel is niet definitief!

De ingehouden voorheffing is een voorschot op uw personenbelasting.  In de personenbelasting komen de vervangingsinkomens samen met het normale beroepsinkomen en worden aan het normale tarief belast!

Veel werknemers gaan dus nog een (pittige) rekening krijgen bij ontvangst van hun personenbelasting.