CO2-solidariteitsbijdrage

Indien je een bedrijfswagen ter beschikking stelt van een werknemer, dan dient de werknemer een voordeel alle aard aan te geven.  Op dit voordeel alle aard betaalt de werkgever geen RSZ.

MAAR hij betaalt op het geven van een firmawagen wel een solidariteitsbijdrage (lees een vervangende RSZ bijdrage).

Deze is afhankelijk van:

  • de CO2-uitstoot van de wagen
  • het brandstoftype van de wagen

De effectieve solidariteitsbijdrage wordt dan berekend aan de hand van volgende formules:

UwPayroll - CO2-tabel

Het gelijkvormigheidsattest van wagen die vanaf 1/9/2018 in omloop kwamen, bevat 2 waarden voor de CO2-uitstoot : de waarde volgende meetmethode NEDC 2.0 (code 49.1) en volgens WLTP (code 49.4).

Tot 31/12/2020 mag men voor de berekening van de CO2-solidariteitsbijdrage rekening houden met de CO2-uitstoot volgens NEDC 2.0 (dit is de laagste van de 2).

TIP : geef voor al uw wagens vanaf heden de waarden al door.  Dit bespaart u opzoekwerk tegen eind 2020.