Doelgroepvermindering eerste aanwerving

Doelgroepvermindering eerste aanwerving van onbepaalde duur loopt op zijn einde. 

Een nieuwe firma geniet een grote RSZ korting voor de aanwerving van zijn eerste werknemers.

De grootste vermindering is er voor de eerste werknemer nl. volledige vrijstelling van de basis patronale RSZ.  Deze bedraagt ong. 25%.

Deze vermindering is voor elke eerste aanwerving voor 1/1/2021 geen tijdelijke vermindering, maar een vermindering van onbepaalde duur!   Dus aanwervingen vanaf 1/1/2021 genieten nog wel van de RSZ korting eerste aanwerving maar deze zal dan anders ingevuld worden nl. een max. bedrag per kwartaal en beperkt in tijd.

We gaan dus bijna het laatste jaar in dat deze maatregel geldt voor onbepaalde duur! 

Volledige info over RSZ doelgroepsverminderingen eerste aanwervingen : https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/nl/latest/instructions/deductions/structuralreduction_targetgroupreductions/firstengagments.html