Sectorakkoord PC 201.00 Zelfstandige kleinhandel

Op 23/10/2019 is het sectorakkoord voor PC 201.00 bedienden in de zelfstandige kleinhandel gepubliceerd.  Ik som graag voor jullie de belangrijkste zaken op:

 • Vanaf 1/11/2019 verhogen de voltijdse maandlonen met 21 euro bruto per maand. Voor deeltijdse werknemers is dit uiteraard pro rata.
 • Vanaf 1/11/2019 verhoogt de fietsvergoeding (verplaatsing met ‘gewone’ fiets of elektrische fiets) van 0,23 euro per km naar 0,24 euro per km. De fietsvergoeding is wel beperkt tot max. 40 km heen en weer per dag.
 • Bij uitdiensttreding in onderling akkoord zal er een (pro-rata) eindejaarspremie berekend en betaald moeten worden.  Er is dus enkel geen pro-rata eindejaarspremie verplicht indien de werknemer zelf ontslag neemt.
 • Firma’s met >= 20 werknemers zullen 2 dagen per jaar per werknemer (voltijds equivalent) aan opleidingsinspanning moeten voorzien. Dit kan externe opleiding zijn (makkelijk te bewijzen), maar ook interne opleiding.

Verder wil ik graag nog enkele sectorale tussenkomsten in de kijker zetten:

 

Tegemoetkoming kinderopvang

Het fonds voorziet een tussenkomst in kinderopvang en in buitenschoolse en flexibele opvang.

Kinderopvang:

 • voor kinderen tot 3 jaar;
 • het kind moet min. 65 uur per kwartaal opgevangen worden;

opvang moet gebeuren in een kribbe, peutertuin of bij een geregistreerde onthaalmoeder (kind&gezin).

Buitenschoolse en flexibele kinderopvang:

 • voor kinderen tussen 2,5 en 12 jaar;
 • minstens 65 uur per kwartaal opvang;
 • voor en na schooltijd, woensdagnamiddag,  tijdens schoolvakanties en/of op snipperdagen;

Bedrag : 780 euro max. per jaar

Aan te vragen door de werknemer via https://sociaalfonds201.be/nl/premies-werknemer

 

Tegemoetkoming voor het verhogen van het aantal arbeidsuren van een deeltijdse bediende

Voorwaarden:

 • Nieuw contract moet min. halftijds zijn (dus 19 u/week);
 • Nieuw contract moet van onbepaalde duur zijn;
 • Werknemer moet min 1 jaar ancienniteit in uw onderneming hebben.

Bedrag : 75 euro per extra contractueel uur.

Aan te vragen door de werkgever via https://sociaalfonds201.be/nl/premies-werkgever/premies-voor-het-verhogen-van-het-aantal-arbeidsuren-van-deeltijds-bedienden