Sectorakkoord PC 302.00 Horeca

Op 30/10/2019 is het sectorakkoord voor PC 302.00 werknemers in de horeca gepubliceerd.  Ik som graag voor jullie de belangrijkste zaken op.

 • Vanaf 1/10/2019 verhogen de lonen met 0,93%.
 • Vanaf 1/10/2019 verhoogt de fietsvergoeding (verplaatsing met ‘gewone’ fiets of elektrische fiets) van 0,22 euro per km naar 0,24 euro per km.
 • Vanaf 1/1/2020 zullen 2 dagen per jaar per werknemer (voltijds equivalent) aan opleidingsinspanning moeten voorzien worden. Dit kan externe opleiding zijn (makkelijk te bewijzen), maar ook interne opleiding.
 • Vanaf 1/1/2020 stijgt het sectoraal pensioensparen met 0,1% (van 1% naar 1,1% van het loon).
 • Jobstudenten zullen geen eindejaarspremie krijgen voor ondernemingen die de GKS gebruiken.
 • Indien een werknemer min. 5 kalenderdagen ziek is, zal hij zich de eerste 3 werkdagen thuis ter beschikking moeten houden :
  • Voltijdse werknemers : gedurende de eerste 4 uren van hun rooster
  • Deeltijdse werknemers : de 4 uren worden pro rata berekend volgens hun tewerkstellingsbreuk (dus iemand die 19 u werkt -> 4 x 19/38 = 2 uur)
  • Deze tijdspanne is voor elke ziekte van toepassing (los van het feit of de werknemer de woonst mag verlaten of niet).

 

Verder worden er een aantal werkgroepen opgericht

 • Om de functieclassificatie te updaten (wie valt onder cat. … ?)
 • Om het werk voor kwetsbare groepen (ouderen, kamermeisjes, … ) werkbaarder te maken
 • Om een verduidelijking te brengen rond arbeidskledij

Van deze werkgroepen worden er oplossingen verwacht tegen eind 2020.