Indexatie PC 200.00 is gekend

De lonen voor de bedienden in PC 200.00 zullen op 1/1/2020 stijgen met 0,80%.

Voor de indexaanpassingen van de andere sectoren, verwijzen we graag naar onze website : https://www.sd.be/ellawebsite/nl/indexandwages.