Coronapremie vanaf augustus 2021 mogelijk

Principe

Bedrijven die tijdens de coronacrisis ‘goede resultaten’ behaalden, kunnen vanaf 08/2021 aan hun werknemers een coronapremie toekennen.  Er is voorlopig geen definitie van ‘goede resultaten’.

Voorwaarden

  • Via een CAO op sectoraal niveau (verplicht voor iedereen van die sector) OF via een ondernemingsCAO (verplicht voor iedereen van die firma) OF via individuele overeenkomst (bij gebrek aan syndicale delegatie),
  • Toekennen tussen 1/8/2021 en 31/12/2021,
  • van 500,00 per werknemer,
  • De coronapremie moet toegekend worden onder de vorm van consumptiecheques.

Fiscale en sociale behandeling

Als alle voorwaarden voldaan zijn, dan is de premie vrij van voorheffing, maar wel onderworpen aan 16,50 % solidariteitsbijdragen.

Dit wil zeggen : 500,00 euro premie geeft een netto van 500,00 euro en een kost van 582,50 euro (500 + 16,50 %).

Deze coronapremie is ook volledig aftrekbaar in de boekhouding als beroepskost!

Voor iedereen – pro rata – …

Net zoals de maaltijdcheques moet deze coronapremie aan een objectieve groep van werknemers toegekend worden.

Het bedrag kan verschillen wegens : datum in dienst (in de loop van de periode), datum uit dienst, tewerkstellingspercentage, gelijkgestelde afwezigheden, … . Dus random een bedrag geven per werknemer is NIET mogelijk.

Bestellen van de cheques

Bij de normale erkende uitgevers zoals Monizze, Sodexo, Edenred.  In tegenstelling tot de maaltijdcheques of de ecocheques is hier nog wel de mogelijkheid voorzien om papieren cheques aan te vragen.

UwPayroll zal de bestelling van de cheques voor hun klanten doen en zoals steeds zonder extra beheerskosten.