Uitstel betaling bedrijfsvoorheffing

Wat

Loon is onderworpen aan bedrijfsvoorheffing.  Afhankelijk van de grootte van de te betalen bedrijfsvoorheffing dient deze per maand of per kwartaal aangegeven en betaald te worden.

Uitstel van betaling door de energiecrisis

Door de energiecrisis mag je de bedrijfsvoorheffing nu tijdelijk later betalen ZONDER intresten en/of boetes.

  • Maandaangifte 11/2022 moet normaal betaald zijn voor 15/12/2022. Dit wordt nu betalen voor 15/02/2023.
  • Maandaangifte 12/2022 moet normaal betaald zijn voor 15/01/2023. Dit wordt nu 15/03/2023.

 

  • Kwartaalaangifte Q4/2022 moet normaal betaald zijn voor 15/01/2023. Dit wordt nu 15/03/2023.

Dit uitstel is van toepassing op alle werkgevers.

Ook uitstel voor personenbelasting en vennootschapsbelasting

Ook voor de aanslagbiljetten van de vennootschapsbelasting, de personenbelasting, de rechtspersonenbelasting en de belasting niet-inwoners is er een uitstel van betaling van 2 maanden.

Deze maatregel is niet van toepassing op de onroerende voorheffing (auteursrechten, winstpremies, … ).