Telewerkaangifte niet meer verplicht vanaf juli 2021

Wat

Onze overheid heeft jullie verplicht om tijdens de maanden april tem juni maandelijks het aantal telewerkbare functies en niet-telewerkbare functies te registreren.

Jullie herinneren nog wel onze maandelijkse herinneringsmails hierover.

Goed nieuws : vanaf 07/2021 vervalt deze verplichting.

 

Officiële tekst van de overheid

Telewerk – Einde verplichte aangifte met betrekking tot telewerk – coronamaatregel

(15/06/2021)

Het telethuiswerk is verplicht bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten voor alle personeelsleden, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening. Wel kunnen er terugkeermomenten ingepland worden, mits naleving van een aantal voorwaarden. Voor de maanden april, mei en juni was een registratie verplicht per vestigingseenheid van het totale aantal personen dat er werkzaam is en het aantal personen dat een functie uitoefent die onmogelijk kan worden volbracht via telethuiswerk.

Vanaf 1 juli is telewerk niet langer meer verplicht maar wel sterk aanbevolen en moet ook niet meer worden geregistreerd.

Voor juli 2021 en volgende moeten werkgevers dus geen gebruik meer maken van de applicatie ‘Corona Telewerkaangifte‘ op de portaalsite.