Werknemers met educatief verlof

Sinds dit schooljaar (lees 01/09/2019) is het educatief verlof een Vlaamse bevoegdheid.  Hierdoor wijzigen er een aantal spelregels.

Voor de volledige teksten verwijzen we graag naar de site : https://www.vlaanderen.be/vlaams-opleidingsverlof-vov

Wat nu belangrijk is!

  • Heb je een werknemer die beroep wenst te doen op het systeem van Vlaams opleidingsverlof (m.a.w. heb je iemand die avondschool/dagonderwijs aan het volgen is).
  • Dan moet je deze voor 31/10/2019 aanmelden. Wij doen dit uiteraard met plezier voor jullie.  Indien je na 31/10 nog iemand voor dit schooljaar wenst aan te melden, dan gaat dat niet meer en kunnen jullie de loonkost voor de afwezigheidsdagen niet terugvorderen.
  • Wij zullen nadien ook tijdig het dossier indienen voor de recuperatie van de loonkost. Kostprijs : 80,00 euro per dossier (excl. BTW).