Wijziging in de opzegtermijn bij ontslag door de werknemer

Wat

Indien een werknemer ontslag neemt bij zijn werkgever, dan kan hij dit doen
– via overhandiging van een ontslagbrief
– via aangetekende zending
– via deurwaardersexploot.

In deze ontslagbrief moet o.a. de start van de opzegperiode staan (altijd een maandag) en de duurtijd.  Tijdens deze duurtijd moet de werknemer zijn normale werkzaamheden blijven doen.  De werkgever moet het normale loon blijven betalen.

 

Wat wijzigt er voor opzeg gegeven vanaf 28/10/2023?

De maximale opzeg wordt vastgelegd op 13 weken.

 

Tabel

Anciënniteit                Opzeg door de werknemer (in weken)

0 < 3 maanden            1 week
3 < 6 maanden            2 weken
6 < 12 maanden          3 weken
12 <  18 maanden       4 weken
18 < 24 maanden        5 weken
2 < 4 jaar                      6 weken
4 < 5 jaar                      7 weken
5 < 6 jaar                      9 weken
6 < 7 jaar                      10 weken
7 < 8 jaar                      12 weken
vanaf 8 jaar                  13 weken