Rouwverlof wordt 10 dagen

Wat Een werknemer heeft recht op klein verlet naar aanleiding van het overlijden van de echtgenoot of de samenwonende partner of van zijn/haar kind. Tot op heden kreeg de werknemer hiervoor 3 dagen klein verlet (betaald door de werkgever). Vanaf nu naar 10 dagen Deze 3 dagen worden vanaf nu 10 dagen. De eerste 3 […]

Coronapremie vanaf augustus 2021 mogelijk

Principe Bedrijven die tijdens de coronacrisis ‘goede resultaten’ behaalden, kunnen vanaf 08/2021 aan hun werknemers een coronapremie toekennen.  Er is voorlopig geen definitie van ‘goede resultaten’. Voorwaarden Via een CAO op sectoraal niveau (verplicht voor iedereen van die sector) OF via een ondernemingsCAO (verplicht voor iedereen van die firma) OF via individuele overeenkomst (bij gebrek […]

Telewerkaangifte niet meer verplicht vanaf juli 2021

Wat Onze overheid heeft jullie verplicht om tijdens de maanden april tem juni maandelijks het aantal telewerkbare functies en niet-telewerkbare functies te registreren. Jullie herinneren nog wel onze maandelijkse herinneringsmails hierover. Goed nieuws : vanaf 07/2021 vervalt deze verplichting.   Officiële tekst van de overheid Telewerk – Einde verplichte aangifte met betrekking tot telewerk – […]

Studentenarbeid tijdens Q3 2021

Wat Studenten mogen aan een voordelig RSZ-tarief werken mits ze o.a. niet boven de 475 uur per jaar tewerkgesteld worden.  De overheid heeft beslist om de uren gepresteerd tijdens het 3de kwartaal 2021 (07/2021 – 09/2021) NIET mee te laten tellen voor de 475 uur. Officiële tekst van de overheid Uitbreiding studentenarbeid 3de kwartaal 2021 […]

Corona werkloosheid verlengd tot 30 september 2021

Wat De regering heeft beslist om de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid wegens corona te verlengen tot 30 september 2021 (liep nu tot 30 juni 2021). Hierdoor volstaat het dat UwPayroll maandelijks een aangifte doet naar de overheid met daarin de werkloosheidsdagen (ASR WECH05). Hoeveel ontvangt de werknemer Ook hier wijzigt niets.  Dus uitkering is […]

Nieuwe RSZ korting vanaf 1 juli 2021

Wat De RSZ geeft kortingen voor bepaalde doelgroepen van werknemers.  Volgende doelgroepen worden onder andere bedoeld : – eerste aanwervingen – mentors – horeca – … Volledig lijst vind je terug op de site van de RSZ : https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/nl/latest/instructions/deductions/introduction.html . Vanaf 1 juli 2021 wordt dit lijstje uitgebreid met een nieuwe vermindering namelijk de doelgroepvermindering […]

Terugkeermomenten vanaf 9 juni 2021

Principe Het principe blijft dat telewerk verplicht is.  Behalve voor wanneer telewerk onmogelijk is door bijvoorbeeld de aard van de functie (vb. kelner, kassier, … ) of omwille van de continuïteit van de onderneming, activiteit of dienstverlening (vb. essentiële diensten). De werkgever moet aan elke werknemer die niet kan telewerken een attest bezorgen, waaruit de […]

Forfaitaire kilometervergoeding vanaf 07/2021  

Wat De overheid hanteert voor verschillende soorten onkosten forfaitaire maximum bedragen om discussies tussen werkgever en inspecties en tussen werknemers en werkgevers te vermijden. Een van deze onkosten is de forfaitaire kilometervergoeding.  Deze kost dekt de terugbetaling van kilometers die een werknemer voor zijn werk doet met zijn eigen vervoermiddel.    Het gaat om zuivere beroepskilometers […]