Tijdelijke werkloosheid vanaf 01/01/2023

Bericht van de site van de RVA :

Tijdelijke werkloosheid vanaf 01.01.2023

16-12-2022

Vanaf 01.01.2023 treden er een aantal wijzigingen in werking wanneer u gebruik maakt van het stelsel van tijdelijke werkloosheid:

  • enerzijds lopen een aantal maatregelen die tijdens de coronapandemie waren ingevoerd definitief af op 31.12.2022;
  • anderzijds wijzigen ook de procedures en de termijnen voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid werkgebrek wegens economische oorzaken aangezien de overgangsregeling tijdelijke werkloosheid economische oorzaken afloopt op 31.12.2022.

Dat wil dus zeggen dat vanaf 01.01.2023 het wettelijke stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken voor arbeiders en bedienden (zoals voorzien in artikel 51 en artikel 77/1 tot 77/8 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten) opnieuw van toepassing is.

Enkel het bijzondere stelsel tijdelijke werkloosheid energie blijft verder van toepassing tot 31.03.2023.

Als bijlage vindt u de FAQ TW vanaf 01.01.2023(pdf) met een overzicht van de stelsels tijdelijke werkloosheid die vanaf 01.01.2023 van toepassing zijn en de geldende procedures vanaf 01.01.2023