Corona werkloosheid verlengd tot 30 juni 2022

Wat

De regering heeft beslist om de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid wegens corona te verlengen tot 30 juni 2022 (liep nu tot 31 maart 2022).

Hierdoor volstaat het dat UwPayroll maandelijks een aangifte doet naar de overheid met daarin de werkloosheidsdagen (ASR WECH05).

Zelfde procedure voor ondernemingen getroffen door de oorlog

Dezelfde vereenvoudigde procedure geldt nu ook voor ondernemingen getroffen door de oorlog in Oekraïne (bijvoorbeeld omdat grondstoffen niet meer aangeleverd kunnen worden, of omdat export onmogelijk is, of … )

Hoeveel ontvangt de werknemer

Ook hier wijzigt niets.  Dus

  • uitkering is 70% van het loon (dat begrensd wordt tot 2754,76 euro)
  • supplement van 5,63 euro per dag
  • en de ingehouden voorheffing blijft (te) laag nl. 15%.