Corona werkloosheid verlengd tot 30 september 2021

Wat

De regering heeft beslist om de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid wegens corona te verlengen tot 30 september 2021 (liep nu tot 30 juni 2021).

Hierdoor volstaat het dat UwPayroll maandelijks een aangifte doet naar de overheid met daarin de werkloosheidsdagen (ASR WECH05).

Hoeveel ontvangt de werknemer

Ook hier wijzigt niets.  Dus

  • uitkering is 70% van het loon (dat begrensd wordt tot 2754,76 euro)
  • supplement van 5,63 euro per dag

 

  • en de ingehouden voorheffing blijft (te) laag nl. 15%.