Nieuwe RSZ korting vanaf 1 juli 2021

Wat

De RSZ geeft kortingen voor bepaalde doelgroepen van werknemers.  Volgende doelgroepen worden onder andere bedoeld :
– eerste aanwervingen
– mentors
– horeca
– …
Volledig lijst vind je terug op de site van de RSZ : https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/nl/latest/instructions/deductions/introduction.html .

Vanaf 1 juli 2021 wordt dit lijstje uitgebreid met een nieuwe vermindering namelijk de doelgroepvermindering relance.

Doelgroepvermindering Relance

Het huidig economisch klimaat vraagt bepaalde maatregelen om onze economie een boost te geven.

De regering heeft beslist om ondernemingen die hun tewerkstellingsvolume verhogen, tijdelijk deze RSZ korting te geven.

Wat betekent tewerkstellingsvolume verhogen?

KMO’s tot gemiddeld 49 werknemers moeten hun arbeidsvolume met 25% laten stijgen.  Voor firma’s tussen de 50 en 499 werknemers is dit 20%.  Dit kan door bijvoorbeeld aanwervingen te doen, minder gebruik te maken van werkloosheid, … .

Hoe

Op het einde van Q3 gaat de RSZ het arbeidsvolume nakijken voor Q3 2021 en vergelijken met het arbeidsvolume van Q1 2021.

Arbeidsvolume is de som van :
– alle betaalde dagen (gewerkte dagen, feestdagen, vakantiedagen bedienden, klein verlet, …)
– alle vakantiedagen voor arbeiders
– onbezoldigde ADV-dagen
– dagen tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer.

Is dit meer dan 25% (voor KMO < 50 werknemers) dan is de hoofdvoorwaarde vervult.

Bijkomende voorwaarden

  • Alle werknemers voor wie de vermindering toegepast wordt moeten ononderbroken in dienst blijven gedurende Q3 2021 (behalve indien ze zelf ontslag genomen hebben of ontslagen zijn omwille van dringende reden)
  • In 2021 geen dividenden uitkeren
  • In 2021 geen bonussen uitkeren aan de Raad van Bestuur of leidinggevenden in de onderneming
  • In 2021 geen eigen aandelen inkopen
  • In Q2 en Q3 2021 geen collectief ontslag aankondigen
  • Voor bepaalde horeca zaken : gebruik maken van de ‘witte kassa’
  • In 2021 de nodige opleidingen geven cfr. de richtlijnen van uw sector.

Over welke RSZ korting gaat het

Het lijstje met voorwaarden is aanzienlijk, maar de beloning is deze ook.  De doelgroepvermindering Relance geeft tijdens Q3 2021 voor max. 5 werknemers een korting van 2.400,00 euro per werknemer voor bedrijven die ‘zwaar getroffen’ zijn en 1.000,00 euro per werknemer voor de andere bedrijven.

Zwaar getroffen wil zeggen dat uw arbeidsvolume van Q1 2021 > 50 % lager is dan uw arbeidsvolume van Q1 2020 of uw arbeidsvolume van Q4 2020 > 50 % lager is dan uw arbeidsvolume van Q4 2019.