RSZ lanceert aangifteformulier telewerk

Bericht van de RSZ website (dd 26/03/2021)

De regering heeft het toezicht op de verplichting van telewerk verstrengd. In dat kader is er nu een aangifte voorzien online.

Beperkt aantal gegevens

De federale regering bevestigde dat telewerk ook in de volgende weken verplicht blijft bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten voor alle personeelsleden, tenzij dat onmogelijk is door de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening.

Om het toezicht op de naleving van die maatregel te versterken, moeten alle werkgevers vanaf de maand april voor elke maand een beperkt aantal gegevens aan de RSZ mededelen:

  • het aantal werknemers dat op de eerste werkdag van de maand in dienst is
  • het aantal werknemers dat op de eerste werkdag van de maand in dienst is én dat een functie uitoefent die niet telewerkbaar is

Als een onderneming over meerdere vestigingseenheden beschikt, dan moet ze de aantallen per vestigingseenheid vermelden.

Referentie voor controles

De sociale-inspectiediensten zullen deze data als referentiepunt hanteren wanneer zij het naleven van de maatregel controleren. Wie een telewerkbare functie vervult, maar toch in het bedrijf aanwezig is, zal zijn of haar aanwezigheid moeten kunnen verantwoorden. Als de verplichting om te telewerken in de loop van de volgende maanden opnieuw kan worden afgebouwd, zal deze aangifte ook als referentiepunt dienen.

 

Link naar de uitgebreide tekst en de praktische kant : https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/coronavirus/index.htm

Rechts vind je dan de link naar de tool

 

Dit dient (voorlopig?) maandelijks ingevuld te worden voor

  • april (voor 6/4/2021)
  • mei (voor 6/5/2021)
  • juni (voor 6/6/2021)

Dan is het (voorlopig?) gedaan met deze extra registratie.